Hoppa till innehåll

Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar enhetlig och effektiv marknadskontroll 2020-49

Status
Besvarad

Från
Utrikesdepartementet

Svar senast
4 december 2020

Remiss av betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 70 756 00 20 E-post

Läs mer