Remiss av Använd det som fungerar (SOU 2021:26)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar Använd det som fungerar

Detta ärende

Status


Från

Miljödepartementet


Svar senast

27 augusti 2021


Länk till remiss

Remiss om Använd det som fungerar, SOU 2021:26

Kontaktperson

Frida Faxborn

Projektkoordinator, Näringspolitisk expert
+46 8 762 69 18
+46 72 202 33 97
Skicka ett mail