Hoppa till innehåll

Informationshanteringsutredningens delbetänkande Överskottsinformation vid direktåtkomst (SOU 2012:90)

Remissen inkom från Justitiedepartementet

Status
Avstod från att svara

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
15 maj 2013

Läs remissen här