Hoppa till innehåll

Associerat företag

Visste du att du nu även kan ta del av vårt branscherbjudande, men utan att vara medlem? Som associerat företag får ni möjlighet att delta i TechSveriges branschverksamhet, på samma sätt som ett medlemsföretag, men utan att vara medlem i vare sig TechSverige eller Svenskt Näringsliv. Ni betalar en årlig avgift till TechSverige och erbjuds ett branschservicepaket omfattande:

Möjlighet att påverka
Som associerat företag har ni stora möjligheter att ha inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter, förankring av beslut och ställningstaganden i vår opinionsbildning. Ni erbjuds också att delta i våra olika rådsaktiviteter som syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Läs gärna mer om vilka frågor vi driver inom ramen för våra olika råd här. 

Reducerat pris på standardavtal
Som associerat företag i TechSverige köper du standardavtalen till kraftigt rabatterat pris. När det gäller abonnemang som ger digital tillgång till samtliga standardavtal betalar ni 6000 sek ex moms/ 12 månader i stället för 12 000 sek ex moms/ 12 månader. Läs mer om våra standardavtal här. 

Försäkringar och rådgivning
Som associerat företag i TechSverige får du också ta del av förmåner och erbjudanden av oss och våra samarbetspartners – på samma villkor som för våra medlemmar. Här kan du läsa mer om vilka förmåner som är aktuella. 

Omvärldsspaning och information
Som associerat företag håller vi dig uppdaterad kring frågor som på olika sätt berör dig, ditt företag och branschen i stort. Via vårt Nyhetsbrev får ni löpande information om aktuella och viktiga frågor.

Affärsetiska grundprinciper
Som associerat företag förpliktigar ni er att följa våra affärsetiska grundprinciper som har till syfte att ge TechSveriges medlemmar och associerade företag riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt. Ta del av grundprinciperna här. 

Vad kostar det?
Ett associerat företag betalar en avgift till TechSverige. Kostnaden för att bli associerat företag varierar utefter ditt företags storlek och antal anställda. Här kan du räkna ut din ungefärliga avgift. Vill du ha hjälp att räkna ut din exakta avgift, vänligen kontakta intresseanmalningar@almega.se. Önskar ni mer information om vårt branscharbete och vad vi erbjuder er som associerat företag, vänligen kontakta info@techsverige.se

Är ni redo att gå med som associerat företag redan nu? Fyll i en intresseanmälan nedan så kontaktar vi er inom kort!

Associerat företag

Har du bestämt dig?

Fyll i och skicka in formuläret på den här sidan så att vi på bästa sätt och så fort som möjligt kan bemöta ditt intresse.

När du fyller i kontaktformuläret innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som du anmält som kontaktperson. Detta för att vi ska kunna återkoppla med rätt information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.

Vi kontaktar dig!

När vi fått din intresseanmälan kontaktar vi dig, för att säkerställa att du vet allt du behöver veta om vad det innebär att bli associerat företag. I de flesta fall vill vi också träffa dig personligen för att tillsammans räta ut alla eventuella frågetecken.

Du färdigställer din ansökan

När vi haft kontakt färdigställer du din ansökan och skickar in till oss. Du kan behöva komplettera med handlingar som till exempel tillstånd från myndigheter, registreringsbevis och underlag från Skatteverket.

Intresseanmälan Associerat företag