Standardavtal

Handlar du med produkter och/eller tjänster inom IT- och telekom?
Då kan du ha stor nytta av TechSveriges standardavtal i din arbetsvardag! Våra standardavtal är utformade för att ge extra tydlighet och klara riktlinjer – kanske det bästa sättet att förhindra en tvist mellan parter.

Standardavtal är en bra grund att bygga vidare på

Avtal som grundar sig på standardavtal kan ingås snabbt och kräver relativt liten juridisk kunskap. Men standardavtal bör inte användas slentrianmässigt utan anpassas efter situationen. Det är helt normalt att göra tillägg och anpassningar. Men tänk på att vara försiktig så att eventuella ändringar blir konsekventa och tydliga.

Ett kommersiellt avtal består av två delar – en unik del för det specifika avtalet och en allmän del som består av ett standardavtal. För att standardavtalet ska bli en del av det enskilda avtalet är huvudregeln att motparten ska känna till standardavtalet. Det sker genom att standardavtalet bifogas tillsammans med det enskilda avtalet.

Abonnera på våra digitala standardavtal

Alla våra standardavtal, digitala eller tryckta avtalsdokument köper du i vår webbshop. Allra enklast är att abonnera på våra digitala standardavtal – det ger alla medarbetare på ditt företag tillgång till ert eller era standardavtal digitalt, oavsett när och var ni är när ni behöver det!

Kraftiga rabatter för våra medlemmar

Är ditt företag medlem i TechSverige, eller något annat av Almegas förbund, köper du standardavtalen till kraftigt rabatterat pris. När det gäller abonnemang som ger digital tillgång till samtliga standardavtal betalar medlemmar (alla företag som är medlemmar i något av Almegas förbund) 6000 sek ex moms/ 12 månader i stället för 12 000 sek ex moms/ 12 månader. Observera att du måste vara inloggad här i webbshopen för att inte missa din medlemsrabatt!

Klicka här för att komma till vår webbshop

Labour Cost Index (LCI)

I våra standardavtal hänvisar vi (sedan 2015) till det av SCB publicerade Labour Cost Index (LCI) för tjänstemän inom näringsgren J – ”Informations- och kommunikationsverksamhet”. LCI är ett europeiskt arbetskostnadsindex som spegla utvecklingen av den totala arbetskraftskostnaden per timme d.v.s. omfatta lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter samt bonus för respektive EU land. På uppdrag av Medlingsinstitutet publicerar SCB en variant på denna serie där förändringar för tjänstemän redovisas separat. LCI publiceras av SCB en gång per kvartal. På SCB’s webbplats publiceras tabeller och information kring dessa.

 

Vid frågor

Maila oss på standardavtal@techsverige.se så svarar vi så snart som möjligt!