Hoppa till innehåll

Medlemsförmåner

Försäkringar, rådgivning och erbjudanden

Företagsförsäkring i samarbete med If

I samarbete med If kan TechSverige erbjuda en förmånlig företagsförsäkring!

If anpassar företagsförsäkringen efter ert försäkringsbehov och de risker som finns i er verksamhet. Försäkringen omfattar ansvarsförsäkring med innehåll av rättsskydd, professionsansvars- och databrottsförsäkring samt egendomsförsäkring och tjänstereseförsäkring. Alla medlemsföretag erhåller en rabatt upp till 20 %.

Gruppförsäkringar i samarbete med Skandia

Alla medlemsföretag kan erbjuda sina anställda att teckna förmånliga gruppförsäkringar. Försäkringen är frivillig och den anställde eller anslutna betalar premien själv. De försäkringar som ingår i ramavtalet är livförsäkring med barnskydd, trygghetskapitalsförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, kritisk sjukdomsförsäkring, barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt sjukvårdsförsäkring.

20 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning

Vid frågor gällande våra standardavtal eller tvist med kund får du som medlem tjugo minuters fri telefonkonsultation hos Erik Bergenstråhle, Cirio Advokatbyrå. Om de ”kostnadsfria” 20 minuterna inte räcker till för att lösa frågan, utan ytterligare rådgivning behövs, får du 10 % rabatt.
Kontakta Tobias Odervång