Hoppa till innehåll

Branschmedlemskap

Välkommen till en bransch- och arbetsgivar­organisation för alla företag inom techsektorn

TechSveriges uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en konkurrenskraftig svensk techbransch.

    • Vi verkar för en innovativ, attraktiv och förtroendeingivande sektor.

    • Vi driver på en samhälls­utveckling där digitaliseringens potential tas tillvara.

    • Vi arbetar för en hållbar, marknadsdriven utveckling av samhället.

Genom ert branschmedlemskap i TechSverige ges ni stor möjlighet att påverka beslutsfattare i såväl Sverige som Europa. Med våra drygt 1 400 medlems­företag är vi en stark röst, och ofta remissinstans, i viktiga branschgemensamma frågor.

Våra experter arbetar fokuserat med påverkansarbete och opinionsbildning, i nära samverkan med medlems­företagen, inom områden av stor relevans för branschens fortsatta tillväxt och konkurrenskraft.

Som medlemmar har ni stora möjligheter att ha inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter, förankring av beslut och ställningstaganden i vår opinionsbildning.

Inte minst ger medlemskapet dig och medarbetarna på ditt företag tillgång till ett stort och värdefullt kontaktnät av branschkollegor och experter.

Genom ert branschmedlemskap i TechSverige ges ni stor möjlighet att påverka beslutsfattare i såväl Sverige som Europa. Med våra drygt 1 400 medlems­företag är vi en stark röst, och ofta remissinstans, i viktiga branschgemensamma frågor.

Våra experter arbetar fokuserat med påverkansarbete och opinionsbildning, i nära samverkan med medlems­företagen, inom områden av stor relevans för branschens fortsatta tillväxt och konkurrenskraft.

Som medlemmar har ni stora möjligheter att ha inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter, förankring av beslut och ställningstaganden i vår opinionsbildning.

Inte minst ger medlemskapet dig och medarbetarna på ditt företag tillgång till ett stort och värdefullt kontaktnät av branchkollegor och experter.

Affärsetiska grundprinciper

Våra affärsetiska grundprinciper har till syfte att ge TechSveriges medlemmar riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt. 

Läs mer om affärsetiska grundprinciper

Vad kostar det då?

Kostnaden för ett medlemskap varierar utefter ditt företags storlek och antal anställda. Det går också en avgift till Svenskt Näringsliv. Den är beroende av om du har fler eller färre än 250 anställda. Vill du veta vad kostnaden blir för dig och ditt företag så kan du räkna ut den via länken nedan. Om företaget har fler än 250 årsanställda eller tillhör en koncern med fler än 250 anställda ber vi er kontakta intresseanmalningar@almega.se för att räkna ut medlems­avgiften.

Räkna ut medlemsavgiften

Visste du att du nu även kan ta del av vårt branscherbjudande, men utan att vara medlem?
Som associerat företag får ni möjlighet att delta i TechSveriges branschverksamhet, på samma sätt som ett medlems­företag, men utan att vara medlem i vare sig TechSverige eller Svenskt Näringsliv.

Läs mer om vad det innebär att vara Associerat företag här.