Hoppa till innehåll

Karolina Löf: TechSverige bygger framtidens arbetsgivarservice för it-, telekom- och tech­företag 

TechSverige växer och medlemsservicen utformas efter branschens behov när bransch- och arbetsgivarorganisationen från den 1 januari 2025 blir fristående. Karolina Löf, chefsjurist och arbetsgivarpolitiskt ansvarig TechSverige, berättar mer om erbjudandet som kommer att innebära utökad medlemsnytta med en arbetsgivarservice fullt anpassad efter techföretagens förutsättningar och utmaningar. 

Kan du berätta om den nya arbetsgivarverksamheten? 
Den arbetsgivarservice som vi nu bygger upp, i nära dialog med medlemsföretagen, kommer att innefatta den bästa och vassaste expertisen inom arbetsrätt och branschens kollektivavtal. Erbjudandet kommer att vara på plats i god tid före den 1 januari 2025 då TechSverige blir fristående. Medlemsföretag med kollektivavtal kommer ha fortsatt fri rådgivning i arbetsgivarfrågor och servicen blir fullt ut branschanpassad. Kollektivavtalen fortsätter att gälla, så det är inget som medlemsföretagen behöver göra.  

Hur kommer erbjudandet att se ut?  
Som fristående organisation kommer vi att kunna erbjuda en kompetent och flexibel service. Medlemmarna kommer fortsatt ha tillgång till personligt stöd och rådgivning från våra arbetsrättsexperter och förhandlare. Vi kommer att ha jourtelefon och god regional närvaro. Vi kommer erbjuda rättsligt biträde i arbetsrättsliga tvister och särskild expertkompetens i frågor som är särskilt relevanta för branschen, såsom uthyrningslagen, distansarbete, cross-border relaterade frågor, dataskydd och lönesättning. Därtill utvecklar vi vårt digitala stöd, vilket gör att våra medlemmar kan få snabb hjälp när de behöver det, dygnet runt.  

Vi kommer också att vara en samlad stark röst för techbranschen och företräda våra medlemmars intressen i viktiga arbetsgivarfrågor och påverka så att kollektivavtal, lagar och regler utformas utifrån branschens särskilda behov och utmaningar. TechSveriges förutsättningar till bra och konstruktiva samarbeten med våra fackliga motparter för att öka våra kollektivavtals attraktionskraft bedömer jag som mycket goda. 
 
Hur kommer organisationen se ut? 
Vi har ett kompetent och engagerat team av arbetsrättsjurister och förhandlare som idag arbetar med rådgivning till TechSveriges medlemsföretag på Almega och som är med i utvecklingen av vår arbetsgivarverksamhet. De kommer att fortsätta att ge rådgivning och stöd till medlemmarna även efter att TechSverige blir fristående. Samtidigt växer vi och kommer att rekrytera fler. Totalt kommer vi att vara ungefär 10 medarbetare, runt om i Sverige, som är specialiserade på techbranschens kollektivavtal och med expertis inom arbetsrätt, kollektivavtal, förhandling, tvister, arbetsmiljö samt andra frågor som är särskilt relevanta för branschen, såsom arbetstillstånd, säkerhetsprövning, cross-border, AI etc.  

TechSverige utvecklar ett digitalt stöd med AI. Hur kommer det att förbättra arbetsgivarservicen till medlemsföretagen?  
För att våra arbetsrättsexperter ska kunna göra det som de är bäst på, nämligen att erbjuda ännu mer personlig rådgivning och finnas där för dig som medlemsföretag när du behöver det, utvecklar vi ett digitalt stöd med hjälp av generativ AI. Genom det digitala och lättnavigerade arbetsgivarstödet får du som medlem snabbt och enkelt svar på de vanligaste frågorna, dygnet runt. Vi kommer även att ha ett internt juridiskt AI-stöd för att effektivisera rådgivningen och öka tillgängligheten för våra förhandlare och jurister.   

Behöver man som medlemsföretag göra något för att ta del av den nya arbetsgivarservicen?  
Nej, som medlem kommer det vara en sömlös process och man behöver inte göra något. Kollektivavtalen påverkas inte heller då det är TechSverige som tecknar avtalen med våra fackliga parter. Vi kommer att i god tid före årsskiftet informera om nytt journummer, kontaktpersoner och ny hemsida. Har man frågor eller inspel till arbetet framöver är man varmt välkommen att kontakta mig. 

TechSverige växer – TechSverige söker förhandlare/arbetsrättsjurister i region syd, väst och norr


Kontakt:
Karolina Löf
Chefsjurist
+46 70 302 32 31
karolina.lof@techsverige.se