Hoppa till innehåll

Möte med ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin

Det behövs både samverkan och rätt kompetens för att möta informations- och cybersäkerhetshoten var ett av budskapen till ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin från TechSverige.

TechSveriges styrelseordförande och koncernchef och vd:n för Knowit Per Wallentin, förbundsdirektör Åsa Zetterberg och den näringspolitiske experten Fredrik Sand träffade i förra veckan ministern på Försvarsdepartement. Främst diskuterades informationssäkerhetspolitiken och hur Sverige kan möta cyberhoten. Per Wallentin beskrev vad företagen och marknader bidrar med och vilka utmaningar man har. Utan lösning på kompetensbristen blir det dock svårt att genomföra de regler och krav som nu kommer från både EU och nationellt påpekade Åsa Zetterberg. 

Minister Bohlin är ordförande i ett tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvarsfrågor där TechSverige deltar genom Almega. TechSverige noterade att både Försvarsmakten och Nato ställer krav på både telekommunikationer och it-system. Det innebär att medlemmarna i TechSverige har en viktig roll i det fortsatta arbetet med frågorna inom ramen för rådet och i den bredare totalförsvarsplaneringen. Åsa Zetterberg var tydlig med att TechSverige och medlemmarna kan och vill bidra i arbetet. 

För cybersäkerheten har MSB en viktig roll i arbetet och det finns stora förväntningar på Nationellt cybersäkerhetscentrum från näringslivet. Så samverkan och kompetensförsörjning behövs för att klara cybersäkerheten – både för driftsäkerhet i vardagen och för hoten från organiserad brottslighet och främmande makt.

Sverige kan med goda marknadslösningar bli en ännu starkare global techledare såväl generellt som kopplat till informations- och cybersäkerhet. Givetvis fick ministern ett exemplar av rapporten En techagenda för Sverige med 37 viktiga förslag för en världsledande techbransch i Sverige som regeringen kan inspireras av under mandatperioden.