Hoppa till innehåll
Företag som menar allvar med hållbarhet och nyttjar teknik för att nå sina mål blir inte bara grönare, utan även mer effektiva och lönsamma. Det säger Vahid Zohali som är vd för IBM Sverige, ett av techbranschens goda exempel på företag som bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

I vår artikelserie Hej vd sätter vi just nu fokus på hållbarhet, något som Vahid Zohali menar är en av de största – om inte den största – utmaningarna i vår livstid.

– IBM:s verksamhet har ständigt utvecklats för att möta tekniska utmaningar som hållit tillbaka framsteg i företag, regeringar och samhället. Med IBM:s fokus på AI och hybridmoln, innovationer som kvantberäkning och expertis hos IBM-anställda, är vi unikt placerade för att hjälpa organisationer att anpassa sina hållbarhetsmål i linje med sina affärsmål och följa regulatoriska krav. Det handlar om mycket mer än att bara minska utsläppen, säger Vahid Zohali och fortsätter:

– Vi hjälper andra att omsätta hållbarhetsambitioner till handling. Företag måste sätta upp specifika hållbarhetsmål inom områden som intelligent tillgångsförvaltning, intelligent IT-infrastruktur, motståndskraftiga leveranskedjor, klimatinsikter, analys och rapportering av ESG-data, deras verksamhets inverkan på samhället och mer.

– Vi tror verkligen att företag som menar allvar med hållbarhet och utnyttjar teknik för att nå sina mål inte bara kommer att bli grönare, utan de kommer också att bli mer effektiva och lönsamma. Detta kräver att vi arbetar med alla dimensioner av hållbarhet: ekonomisk, social och miljömässig. Detta är något som är väldigt viktigt för IBM då vi vill hjälpa Sverige att bli världsledande inom hållbarhet.

Var har ni lagt ert fokus inom hållbarhetsområdet?

– På att inkorporera alla dimensioner av hållbarhet i det arbete som utförs. Genom en planerad, strukturerad och inkluderande approach har vi lagt basen för hur vi ska jobba med hållbarhet framöver. Ett exempel på hur vi har jobbat med detta är att vara lyhörda när det kommer till vad våra medarbetare känner att de behöver. Genom detta tog vi fram en skräddarsydd utbildning för IBM Sveriges medarbetare med ett fokus på miljömässig hållbarhet.

– Med den kompetens vi sitter på och den passion vi har för de samhällen vi både är en del av och jobbar för, vill vi bidra till alla 17 hållbarhetsmål som fastställdes av FN 2015 – med ett fokus på områdena utbildning och skills, samt miljömässig hållbarhet i linje med Sveriges nationella agenda.

Vad har ni för planer för det fortsatta hållbarhetsarbetet?

– På IBM riktar vi våra ansträngningar från tre håll. Att använda vår teknik, kompetens och våra tjänster för att hjälpa våra kunder att bli mer hållbara och ansvarsfulla. Vi gör detta genom att omvandla hela branscher (till exempel genom transformation av affärsmodeller, energiomställning, etiskt transparenta leveranskedjor etc.) samt genom att hjälpa våra kunder att bli mer motståndskraftiga och ansvarsfulla (till exempel genom AI-drivna intelligenta arbetsflöden, snabb införande av digitalisering, återanvändning av tillgångar, klimatriskanalys, öppna dataplattformar etc.)

– Genom att bidra till ett hållbart samhälle genom våra CSR-initiativ, som till exempel #290CyberSecurity, Open P-Tech, volontärarbete och Hack Your World, och genom att öka våra egna insatser för att vara en hållbar organisation i Sverige, kan vi minska vårt miljöavtryck i vår lokala verksamhet och följa IBMs globala löfte om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2030

– Det är också viktigt att fortsätta engagera omvärlden genom att dela framgångsrika kundexempel, inspirera IBM:s egna framgångar, vara transparent med utmaningar och uppmuntra samarbete för att hjälpa både näringslivet och Sverige att gå framåt.

Vad anser du är branschens största utmaningar sett till hållbarheten?

– En av de största utmaningarna handlar om kännedom. Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, men det finns en generellt låg kännedom om riskerna med IT. En särskilt utsatt samhällsgrupp är ungdomar, som under större delen av sin vakna tid vistas på nätet.  Tillsammans med Unga Forskare och partners har IBM ett pågående projekt, #290CyberSecurity, där målet är att nå ut till Sveriges 290 kommuner och deras ungdomar för att öka kännedom kring riskerna med att vara på nätet och delge kunskap om hur man kan bli säkrare när man vistas där.

– En viktig del av hållbarhet är även den sociala hållbarheten. Mångfald och inkludering är ett viktigt ämne för näringslivet, där IBM bland annat bidrar genom att tillsammans med War Child driva projektet We Can Do IT. Projektet addresserar flickor och unga kvinnor med målet att utbilda dom inom IT och öka deras chanser att få jobb. Detta bidrar inte bara till ett mer inkluderande samhälle utan även till en mångfald inom näringslivet och IT-branschen. Detta har drivits som en pilot som visat väldit positivt resultat och som nu är i planering att expandera.

– Vi måste också erkänna att tekniken inte är utan påverkan. Datorer, datacenter och nätverk förbrukar cirka 10 procent av världens elektricitet. Så i takt med att energisektorn blir mer digitaliserad kommer det också att vara väsentligt för tekniksektorn att fortsätta utveckla digitala tekniker och tjänster som är mer energi- och materialeffektiva.

Har du några tankar om hur branschen i stort kan bli ännu bättre på hållbarhet?

– Om vi ​​verkligen vill driva global hållbar tillväxt måste vi fokusera på hur teknikindustrin kan lägga sina resurser på att arbeta på uppdrag av offentliga organisationer och enheter, särskilt när det gäller klimatförändringar. Vi arbetar på IBM för att förändra hur man ser på utvecklingen av teknik mot en process av medskapande från grunden. Att bara tillhandahålla teknik utan en verklig förståelse för de kulturella, regionala eller socioekonomiska faktorerna som kan utgöra hinder för adoption kommer inte att fungera. Om vi, som leverantörer av teknologilösningar, arbetar nära de människor som kommer att använda tekniken, kan partnerna ta reda på hur de ska anpassa och tillämpas på ett sätt som fungerar för detta specifika samhälle och användningsfall. Det kräver mer än teknik – det kräver samarbete och tid.