Hoppa till innehåll
Efter förra veckans regeringsförklaring och presentation av ministrar blir det nu intressant att följa hur den nya regeringen tar sig an digitaliseringsfrågorna. 

För första gången på många år saknar regeringen en uttalad digitaliseringsminister. I skrivande stund är uppdelningen av förre statsrådet Farmanbars ansvarsområde inte klar. Det ser ut som om de områden som TechSverige bevakar och påverkar delas upp på olika ministrar. I de första uttalandena fick civilminister Erik Slottner (KD) ansvar för digitaliseringsfrågorna. Vissa delar kan komma att ligga på infrastrukturminister Andreas Carlsons (KD) bord. Informations- och cybersäkerhetsfrågor flyttas från Justitiedepartementet till Försvarsdepartementet där Carl-Oskar Bohlin (M) är minister för civilt försvar. Ansvaret för en del andra informationssäkerhetsfrågor finns redan i Försvarsdepartementet under försvarsminister Pål Jonson (M).

Framsteg och utmaningar 

Statsministern beskrev i regeringsförklaringen det svenska näringslivet som ett drivhus för välstånd och innovation, men också som en viktig miljörörelse – världsledande i hållbarhet och grön omställning. Regeringen kommer att vara en offensiv partner i det arbetet. Vad detta innebär mer konkret återstår att se men TechSverige har en tydlig förhoppning om att digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara och att vi får en högre ambition på digitaliseringsområdet.

Det är positivt att vårdens digitala infrastruktur är förankrad i Tidöavtalet och regeringsförklaringen och att krafttag nu tas kring den digitala transformationen av svensk hälso- och sjukvård. Dessa prioriteringar rimmar väl med TechSveriges förslag i En techagenda för Sverige.

Ledordet för regeringens prioriteringar kring det svenska EU-ordförandeskapet 2023 var konkurrenskraft, bland annat genom större fokus på digitalisering och teknikpolitik. Att accelerera digitaliseringen är en av fem prioriteringar som TechSverige tillsammans med Svenskt Näringsliv och flera branschorganisationer lyft fram inför ordförandeskapet.

Kompetensbristen är en av företagens största utmaningar och en viktig fråga för att säkra Sveriges konkurrenskraft. Det är positivt att regeringsförklaringen är tydlig med att reglerna för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen ska förbättras. En fråga TechSverige har lyft under valrörelsen.

Ytterligare en prioriterad fråga för TechSverige är informations- och cybersäkerhet. I regeringsförklaringen framgår att motståndskraften mot hybridhot ska öka och cybersäkerheten ska förbättras. Vad det innebär praktiskt återstår att se men det höjer klart förväntningarna.

I regeringsförklaringen uttalas att hela Sverige måste ges förutsättningar att leva. Här nämns dock ingenting om att tillgång till stabilt bredband med hög kapacitet, inklusive 5G, är en förutsättning för att det ska gå att arbeta, studera och kommunicera över hela landet. Vid en genomgång av partiernas valmanifest var bredbandsutbyggnaden en av få frågor som enar partierna där satsningar lyftes fram. Det framstår därför som närmast förvånande att denna helt saknas i regeringsförklaringen.

Vi ser fram emot konstruktiva samtal med de nya ministrarna och få tydliggöra våra medlemmars betydelse för svensk ekonomi och samhällsutveckling. TechSverige har listat 37 åtgärdspunkter i En techagenda för Sverige. Vi hoppas kunna få möjligheten att medverka till att dessa genomförs under mandatperioden.

Christina Ramm-Ericson
Näringspolitisk chef