Hoppa till innehåll
I vår artikelserie Hej vd sätter vi just nu fokus på det stundande riksdagsvalet 11 september. Tomas Frimmel, vd för Microsoft Sverige och styrelseledamot i TechSverige, anser att TechSverige har en oerhört viktig roll att spela när det gäller att förmedla branschens kunskap, analys och framtidsbehov till beslutsfattare och politiker. 

Vad anser du vara de viktigaste prioriteringarna inför kommande mandatperiod (2022–2026)?

– Säkerhet är högaktuellt och att skydda verksamheten från olika former av it-attacker har aldrig varit viktigare givet omvärldsläget. Varje dag tar vi på Microsoft emot över 24 biljoner säkerhetssignaler som våra tusentals säkerhetsexperter runtom i världen analyserar i syfte att skydda våra kunders data. Som globalt bolag ser vi även det som en skyldighet att erbjuda vår expertis inom cybersäkerhet till regeringar och länder, exempelvis som med våra stödinsatser i Ukraina. Tillgång till god cybersäkerhet är även en grundbult i organisationers, i såväl näringslivet som offentlig sektor, digitaliseringsresor. Det är ett ämne jag hoppas prioriteras än mer under kommande mandatperiod., säger Tomas Frimmel och fortsätter:

– Hållbarhet ur både en social och ekologisk synpunkt måste fortsätta få ta plats under kommande mandatperiod. Vi behöver utnyttja teknikens hjälp för att kunna klara av den klimatomställning som måste ske. Den kan erbjuda oss mer precisa sätt att mäta koldioxidutsläpp och energiförbrukning samt nya tekniska lösningar för att hjälpa till att både effektivisera och optimera arbetet. På grund av en åldrande befolkning måste vi även använda oss av innovation och smarta tekniska lösningar för att möta våra behov inom välfärden och andra delar av samhället.

– Inom techsektorn behöver vi 70 000 nya kollegor fram till 2024. Vägen framåt stavas ökade satsningar från våra politiker i kombination med de insatser som redan görs inom branschen – för att inte hämma Sveriges pågående digitala utveckling. Som bolag har vi under åren genomfört, och fortsätter att genomföra, många initiativ som syftar till att få fler att välja en karriär inom tech, inklusive att rikta utbildningsresurser till de som är nyanlända i syfte att lättare ta sig in på arbetsmarknaden. Med hjälp av synergier mellan näringslivet, den offentliga sektorn och ideella aktörer kommer vi kunna motverka den stundande kompetensbristen.

Vilka är de två viktigaste medskicken som du vill göra till våra politiska beslutsfattare inför höstens val?

– Den nuvarande regeringen har som målsättning att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Oavsett vem det är som kommer att styra landet de kommande åren är min förhoppning att denna målsättning bibehålls men också konkretiseras genom tydliga uppdrag och handlingar. De senaste årens diskussioner kring hur och när molntjänster kan användas i offentlig sektor har dessvärre bromsat upp Sveriges digitaliseringsresa. Vi ligger på plats 33 av 33 i OECD Digital Government Index och är långt bakom många länder när det gäller digital omvandling inom offentlig sektor. Det är oroväckande då vi halkar efter inom områden som välfärd, sjukvård, utbildning, säkerhet och andra viktiga samhällsfunktioner. För att fortsätta bygga ett Sverige i framkant med ett smart och uppkopplat samhälle krävs det att vi drar nytta av möjligheterna med ny teknik och säkra molntjänster.

– EU-kommissionen har sedan 2014 genomfört rapporten DESI (Digital Economy and Society Index) bland EU-länderna. Historiskt har Sverige haft en pallplats men de senaste två åren har Sverige backat ner till en fjärde plats. Vi kan inte förlita oss på gamla meriter utan måste fortsätta arbeta med driva utvecklingen framåt där vi skapar ett optimalt ekosystem som främjar innovation.

– Sverige anses globalt vara en ledande aktör när det kommer till startups inom Greentech, Foodtech och Healthtech och Life Science, låt oss förvalta och vidareutveckla den positionen. Utvecklingen inom tech-branchen går rasande fort och det är viktigt att vi har plattformar för dialog där vi i industrin kan dela med oss av hur ny teknik fungerar och dess påverkan på samhällsutvecklingen.

Vad har du för förväntningar på TechSverige inför valrörelsen?

– TechSverige har en oerhört viktig roll att spela när det gäller att förmedla branschens kunskap, analys och framtidsbehov till beslutsfattare och politiker. Inom tech, där utvecklingen går enormt fort, är detta helt centralt för att vi tillsammans ska kunna bidra till Sveriges utveckling. Vi vet att digitalisering och tech inte är lätt att få upp på politikers agenda, än mindre i en valrörelse. TechSverige kan göra skillnad genom att konkretisera vad teknik och innovation kan bidra med i samhället samt belysa hur reglering påverkar ekosystemet så att den kan utformas på bästa sätt för samhällsutvecklingen.

Vad kan techbranschen tillsammans göra för att våra viktigaste frågor ska få plats i den politiska debatten?

– Vi behöver ökade synergier för att tillsammans få fler att inse att digitaliseringens framfart runtom i världen kommer att fortgå oberoende av hur vi i Sverige gör. I stället är det upp till oss ifall vi vill ta på oss ledartröjan eller hamna på efterkälken. Ett sådant exempel på synergi återfinns i TechSveriges rapport Hållbar tech & Tech för klimatet. Där deltar vi med 24/7 Matching Solution, en lösning som Microsoft har utvecklat tillsammans med Vattenfall som gör det möjligt att matcha förnybar energiproduktion med efterfrågan 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

– I Sverige behöver vi även bli bättre på att utnyttja fördelarna kring digitalisering inom välfärden där vi gör en förflyttning från byråkratiskt systemfokus till demokratiskt ägande. En viktig del i det är att arbeta för att individen ska kunna äga sin data för att underlätta för delning inom exempelvis vård och omsorg.

– Som bransch behöver vi även tillsammans öka kunskapen om teknik samt dess inverkan och användning i samhället. Vi behöver dela med oss av framtidsspaningar och trender, och vi behöver vara lyhörda till vilka problem som politiker och andra beslutsfattare vill att tekniken ska kunna lösa för dem och samhället.

I rapporten “En techagenda för Sverige” har TechSverige samlat inspel till politiken inför valrörelsen och kommande mandatperiod. Vilket av de tio områden som vi identifierat i rapporten anser du vara det viktigaste att våra beslutsfattare fokuserar på?

– För att Sverige ska kunna vara en ledande technation och dessutom vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter måste digitalisering som helhet få ta större plats i de politiska beslut som fattas. De tio områden som rapporten pekar på är alla viktiga och genom att prioritera ett starkt ledarskap, beslutsamhet och driv kan vi flytta fram positionerna över hela brädet.