Hoppa till innehåll
I vår artikelserie Hej vd sätter vi just nu fokus på det stundande riksdagsvalet 11 september. Malin Ekwall är Director för Randstad Technologies i Sverige. Med lång erfarenhet inom IT-kompetensförsörjning är hennes drivkraft att hjälpa människor och företag att uppnå sin fulla potential inom tech.

Vad anser du vara de viktigaste prioriteringarna inför kommande mandatperiod (2022-2026)?

– Kompetensbristen inom tech är och har länge varit ett faktum. Bristen på IT-specialister och digitala skills kommer att föra med sig otaliga utmaningar när det kommer till att säkra landets tillväxt, välfärd och vår konkurrenskraft globalt, säger Malin Ekwall och fortsätter:

– En av de främsta prioriteringarna bör därför vara att säkra Sveriges tillgång till de techkompetenser som behövs, eftersom det kommer att vara helt avgörande för att vi ska hänga med i digitaliseringen och förbli konkurrenskraftiga. Vi behöver förenkla och göra det attraktivt för personer från andra länder med spetskompetens att flytta hit, men också satsa på kompetensutveckling i form av både upskilling och reskilling. Utbildning inom tech behöver ske från tidig ålder, dels för att tidigt väcka ett intresse hos både tjejer och killar, men också för att främja en digital inkludering.

Vilka är de viktigaste medskicken som du vill göra till våra politiska beslutsfattare inför höstens val?

– Utvecklingen går otroligt fort inom tekniken. Kompetenser som är aktuella idag kan vara utdaterade imorgon. Därför måste det livslånga lärandet, det vill säga upskilling och reskilling, stå i fokus och för det behövs en tydlig plan. Vi behöver också se till att utbildning inom relevanta områden, såsom IT och teknik, sker redan från tidig ålder. Det ger barn och ungdomar rätt förutsättningar att förvärva de kompetenser som kommer att krävas och efterfrågas på framtidens arbetsmarknad.

– Detta är helt och hållet nödvändigt för att säkerställa framtidens digitala kompetenser i det allt mer digitala samhället, och det är frågor som vi behöver lösa tillsammans. Utan rätt kompetenser inom tech är risken stor att Sverige hamnar efter vad gäller digitaliseringen och den tekniska utvecklingen.

Vad har du för förväntningar på TechSverige inför valrörelsen?
– Mina förväntningar är att TechSverige ska fortsätta bedriva sitt viktiga arbete inom dessa frågor och att synliggöra branschen. Jag ser också gärna att de fortsatt fokuserar på och lyfter behovet av att säkra den techkompetens som behövs i Sverige.

Vad kan techbranschen tillsammans göra för att våra viktigaste frågor ska få plats i den politiska debatten?
– Vi behöver samarbeta för att vi ska fortsätta vara ett världens främsta länder när det kommer till digitalisering, startups och techbolag. Samarbetet behöver ske mellan alla parter, där vi som arbetar med kompetensförsörjning inom tech, bolagen som driver den faktiska tekniken framåt och branschorganisationen är inkluderade.

– Jag tror att det viktigaste är att vi agerar tillsammans, och i det spelar medlemsorganisationen en viktig roll när det kommer till att att föra samman branschorganisationer i en enad agenda.

I rapporten “En techagenda för Sverige” har TechSverige samlat inspel till politiken inför valrörelsen och kommande mandatperiod. Vilket av de tio områden som vi identifierat i rapporten anser du vara det viktigaste att våra beslutsfattare fokuserar på?

– För att säkerställa Sveriges konkurrenskraft krävs det att vi säkrar vår tillgång till rätt kompetenser inom tech. För mig som ledare för ett kompetensbolag inom tech är det därför ett område i rapporten som är extra viktigt, och det är att attrahera talanger och säkra behovet av techkompetens eftersom det kommer att vara helt avgörande för Sveriges utveckling och konkurrenskraft.