Hoppa till innehåll
Den 1 januari gick Telekområdgivarna samman med Etiska Rådet för betalteletjänster (ERB). Verksamheten hanterades tidigare ensamt av ERB med uppgift att upprätta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i betalteletjänster och deras marknadsföring samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information.

Den 20 januari kommenterar My Bergdahl TechSveriges svar på remissen Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet (Ds 2021:29 ).
– Regeringen vill tvinga internetleverantörer att varna för onlinespel. Ett dåligt och ogenomförbart förslag förs fram igen. Det är dags att upphäva bestämmelsen om varningsmeddelanden skriver My i sin kommentar.

Den 21 januari höll Datarådet möte tillsammans med eSam.

Den 26 januari intervjuas Techsveriges Tommy Ljunggren i p1 programmet Plånboken om att 4G och 5G innebär snabbare överföring och bättre säkerhet. Men också att många uppkopplade prylar slutar att fungera.

Den 27 januari hölls möte i Rådet för betal- och kassasystem.

Den 28 januari deltar Ana Andric TechSverige i Diversity Charters webbinarium ”Hur möta kompetensbristen genom livslångt lärande? 

Läs mer om vad vi gjorde i februari.