Hoppa till innehåll

Gör om, gör rätt eller med andra ord; gör om, ta bort 

Regeringen vill tvinga internetleverantörer att varna för onlinespel. Ett dåligt och ogenomförbart förslag förs fram igen. Det är dags att upphäva bestämmelsen om varningsmeddelanden.

Tänk dig att du är ute och kör bil. Och tänk dig att du plötsligt leds av från din väg fram till en vägbom. Vid vägbommen får du information om att den plats du tänkt åka till inte har tillstånd för besök.. Därefter öppnas bommen och du är fri att köra vart du vill. Till det ursprungliga målet (platsen utan nödvändigt tillstånd) eller någon annan stans. Ja, jag förstår att det känns som en helt surrealistisk tanke. Hur skulle någon kunna hålla koll på vart just du skulle köra? Något sådant kan väl inte vara lagligt?

Nej, i trafiken är det (ännu) inte så. Men för spel online skulle detta faktiskt kunna bli en verklighet. I spellagen finns nämligen en bestämmelse som säger att Spelinspektionen har möjlighet att förelägga internetoperatörer att upprätta ett s.k. varningsmeddelande. Detta ska upprättas i datatrafiken för en användare som står i begrepp att surfa in på en webbsida som tillhandahåller spel som inte har licens. Ingen vet hur detta skulle kunna genomföras rent praktiskt och något föreläggande har heller aldrig utfärdats.

I samband med att spellagen nu sågs över fanns därför vissa förhoppningar om att denna bestämmelse skulle ses över. Men i utredningen, som nyligen remitterats av regeringen, så gör utredaren ingen ändring – trots konstaterande ”när det gäller de tekniska förutsättningarna för internetleverantörerna att föra in varningsmeddelanden i datatrafiken föreligger fortsatt vissa frågetecken”. I stället tycker utredaren att varningsmeddelande bör prövas i praktiken innan någon ändring av lagen göra!

Som TechSverige upprepade gånger har påpekat saknas analys av hur ett sådant varningsmeddelande skulle kunna genomföras. Enligt vår bedömning hade det enda rimliga därför varit att upphäva bestämmelsen. Detta har vi också skrivit i vårt svar på regeringens remiss, se länk nedan.

TechSveriges svar på remissen Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet (Ds 2021:29 )