Hoppa till innehåll
EU-kommissionen planerar att lägga fram förslag på krav på cybersäkerhet för produkter (både hård- och mjukvara men också tillhörande tjänster) genom en europeisk cyberresiliensrättsakt (Cyber resilience act).

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter inför utarbetandet av förslaget då kommissionen har initierat ett samråd inför lagstiftningen. Mer information finns på Europeiska kommissionens webbsida:

EU-rättsakt om cyberresiliens – nya it-säkerhetsregler för digitala produkter och tillhörande tjänster