Hoppa till innehåll
Så har då EU-kommissionens årliga genomgång av medlemsstaternas digitalisering presenterats. Även i år återfinns Sverige högt upp i rankningen, vilket naturligtvis är bra och något som den svenska regeringen lyfter upp i sin kommunikation. Men trots pallplats finns det flera saker som oroar.

Det nämns inte i minister Ygemans pressmeddelande, men Sverige tappar silvermedaljen från tidigare år och placerar sig nu på en tredje plats. Danmark går om både Sverige och Finland. På ett område där regering och riksdag har högt ställda ambitioner för landet hamnar Sverige till och med under EU-snittet. Det gäller spektrumtilldelning och beredskap för 5G. Det är också dåligt ställt med öppna data – Sverige hamnar på plats 16 av 27, och det efter en kraftig förbättring. Även i grenen täckning av snabbt bredband i glesbygd hamnar Sverige på en föga smickrande nionde plats, efter länder som Rumänien, Portugal och Spanien.

Bred kompetens, men kompetensbrist
I indexet mäts fyra områden: humankapital, uppkoppling, integration av digital teknik inom näringslivet och digitala offentliga tjänster. Sveriges främsta styrka i undersökningen är humankapitalet, 72 procent av befolkningen har minst grundläggande digital kompetens. Det är nog bra men samtidigt är det samma nivå som vid tidigare mätningar och ingen utveckling sker alltså inom området. Det är dock än värre med tillgången på mer avancerad kunskap. Kommissionen konstaterar att Sverige behöver använda mer specialistkompetens (expertis) och att nivån på specialisterna måste höjas för att stärka konkurrenskraften inom både näringsliv och forskning. Kommissionen tar samtidigt fasta på bland annat TechSveriges analyser om att 70 000 it-specialister kommer saknas år 2024.

Dåligt sällskap när konkurrensen hårdnar?
Även om Sverige alltså fortfarande ligger bra till i kretsen av EU-länder så är konkurrensen global. En förtjänst med rankningen är att kommissionen också har tittat på länder utanför EU. USA slår de fyra EU-länderna i topp, och nio av arton länder utanför unionen ligger över EU-snittet. Så konkurrensen är i verkligheten mycket hårdare än vad Sveriges topplacering ger intryck av när man tar med länder som till exempel Schweiz, Norge, Island, Australien, Israel och Japan.

Kommissionen konstaterar i sin analys också att svenska företag har varit framgångsrika med att integrera digital teknik (på tredje plats i EU), men att tillväxttakten avtar medan andra länder fortsätter att göra framsteg. Den pågående digitala strukturomvandlingen sker i högt tempo och andra länder springer snabbt. Det är viktigt att vi tar tillvara på digitaliseringens möjligheter för att tackla många av de samhällsutmaningar Sverige står inför i dag.

Det behövs en tydlig politisk vilja och ambition för att vara med bland topplaceringarna och klara kompetensförsörjningen och upprätthålla svensk konkurrenskraft så att vi inte nästa år ser oss omsprungna av fler länder i nästa års DESI-rankning. Jag hoppas därför att digitaliseringsfrågorna kommer att komma i fokus hos flera riksdagspartier och att den politiska debatten inför nästa års riksdagsval i alla fall i någon del kommer att handla om dessa för svensk framtid så viktiga förutsättningar.

Christina Ramm Ericson,
Näringspolitisk chef