Hoppa till innehåll
I november genomför myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en kommunikationsinsats riktad till företag för att öka medvetenhet och kunskap om beredskap för olika typer av kriser och ytterst krig.

Med satsningen vill MSB öka kännedom och kunskap om beredskapsfrågor och ge stöd till aktörer för att öka samverkan på lokal, regional och nationell nivå. Satsningen innehåller flera delar:

  • Kunskap om hotbilden, konkreta verktyg och metodstöd för bland annat kontinuitetshantering och informationssäkerhet samt information om regler och lagar. Här finns även filmade intervjuer med experter som talar om företagens roll i Sveriges beredskap, om hotbilden, kontinuitetshantering, personalförsörjning och informationssäkerhet.
  • ”Redo för nästa kris?” – filmade intervjuer med företagare som berättar hur de tänker och arbetar med sin beredskap, med exempel från livsmedelsbranschen, tillverkare av hygienprodukter och ett IT-baserat företag.
  • Reportage från regionala dialogmöten för att främja samverkan mellan det offentliga och näringslivet kommer att publiceras. De genomförs i Skåne den 26 okt, Värmland den 19 nov, Norrbotten den 7 dec och Västra Götaland den 14 dec.

Allt kommer att samlas på webbsidan:

www.msb.se/beredskapforforetag