Hoppa till innehåll

Totalförsvarsfrågorna har stadigt växt för TechSverige och det lär knappast minska med Natomedlemskapet. Både Nato och Försvarsmakten har till exempel pekat ut elektroniska kommunikationer som särskilt viktiga. TechSveriges medlemmar bidrar också med en rad tjänster som fast och mobil telefoni, it-tjänster och it-drift till viktiga myndigheter och företag, samt informations- och cybersäkerhet för många aktörer. Nu kommer planering och krav inte bara komma från det svenska systemet, hänsyn kommer att behöv tas till Sveriges allierade. I någon mening är många av TechSveriges medlemmar redan vid fronten i fred – i ljuset av de cyberattacker riktas mot dem. Det kan komma att öka eller ändra karaktär i och med Natomedlemskapet. 

Bland TechSveriges medlemmar finns det företag som ägs av aktörer i andra Natoländer eller svenska företag som har verksamhet i andra Natoländer. Det kan innebära om fördelar om man till exempel kan samordna arbetet med infrastruktur eller annan verksamhet inom Natoländerna. De medlemsföretag som redan har verkat i Natoländer kan komma med erfarenheter om hur arbetet och planeringen har gått till och visa på sätt att förhålla sig till Nato- och totalförsvarskrav.  

”För TechSverige har Nato varit ett ämne redan innan Sverige blev medlem i alliansen.”

Fredrik Sand, näringspolitisk expert

Det finns också möjligheter. Bara att Sverige har blivit medlem kan i många investerares ögon innebära att Sverige har blivit säkrare som investeringsland. Nato har också olika program och forum för företag. Tech står högt i kurs.  

För TechSverige har Nato varit ett ämne redan innan Sverige blev medlem i alliansen. I TechSveriges arbete med bland annat totalförsvar, informations- och cybersäkerhet har Natofrågan kommit upp. Medlemmar och TechSveriges ledning har fått information om Nato och vad medlemskapet kan innebära. Genom samarbetet i Svenskt Näringsliv finns ett löpande arbete kring totalförsvarsfrågor. TechSverige har också blivit medlem i Folk och försvar. 

Nu när regeringen accelererar arbetet med beredskapsplanering, försörjningsfrågor och det som följer av Natomedlemskapet måste hänsyn till techbranschens villkor tas. Frivillighet och avtal bör vara utgångspunkten i samarbetet med företagen. Våra medlemmar bidrar redan i dag till ett robust Sverige. Sköts beredskapsarbetet rätt kan de fortsätta bidra med innovationer och konkurrenskraft som stärker Sveriges tillväxt och välstånd och samtidigt i som de bidrar till digitala lösningar som praktiskt stärker landet och våra allierade.  

Det var nästan parodiskt att över att en central aspekt av 200 år av svensk historia tycktes hänga på var olika pappersdokument befann sig och allt ändrades när det sista stämplades in. Det var slutet på en historia som varade i nästan två år. Nu börjar något nytt och Natomedlemskapet kommer nog innebära praktisk och mental omställning för många människor och organisationer. Det inkluderar TechSverige och våra medlemmar. 

Fredrik Sand
näringspolitisk expert