Hoppa till innehåll
Förbundets årsmöte ägde rum den 7 maj. Det tillhörande årsmötesseminariet ställdes in pga. coronarestriktioner, men årsmötet genomfördes fullt ut digitalt med rekord i antalet deltagare.

Den 12 maj träffade en delegation från Datarådet IT-driftsutredningen. Där bl.a. IT&Telekomföretagens branschposition om utkontraktering av IT-tjänster föredrogs.

Digitalt möte i Hållbarhetsrådet ägde rum den 13 maj
Vid mötet gavs en rapportering från det samrådsmöte om utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik som Kemikalieinspektionen höll den 8 maj, vid vilket IT&Telekomföretagen deltog.

IT-kompetensrådet träffades den 14 maj, där den huvudsakliga diskussionspunkten var framtagandet av ett förslag till tech-checkar, som likt hem-PC-reformen ska påskynda den digitala kompetensutvecklingen hos alla i yrkesverksam ålder.

Den 15 maj 
lämnade IT&Telekomföretagen synpunkter på Kemikalieinspektionens arbete med utvärderingen av kemikalieskatten.

Den 18 maj träffade IT&Telekomföretagen tillsammans med ett flertal internetleverantörer Spelinspektionen för att beskriva de tekniska och legala utmaningarna med s.k. varningsmeddelanden till onlinespelkonsumenter.

Den 27 maj deltog IT&Telekomföretagen i ett 
kunskapshöjande webbinarium för riksdagsledamöter om 5G.

Under maj månad har IT&Telekomföretagen initierat en dialog med Konsumentverket mot bakgrund av att tusentals internetleverantörskunder trakasserats av advokatbyråer som företräder företag i pornografibranschen. IT&Telekomföretagen vill att Konsumentverket blir tydligare i sin konsumentvägledning.