Hoppa till innehåll
Under ett drygt år har världen och tillvaron präglats av coronapandemin med allt vad det innebär och har inneburit för människor, företag och samhället. I takt med att samhället stängde ned och begränsade det som vi tidigare hade tagit för givet, behövdes nya vägar för att hantera situationen. Och nöden är uppfinningarnas moder. Stora digitala kliv har tagits. Vi inom techbranschen har spelat en helt avgörande roll i sammanhanget. Vi har funnits där med lösningar. Vi har varit en stabil och trygg partner för många. Våra nät har hållit och våra produkter och tjänster har uppskattats. Känn er stolta över branschens gemensamma agerande, det gör vi på IT&Telekomföretagen.

Vi på IT&Telekomföretagen har under året gjort vårt yttersta för att stötta våra medlemsföretag under denna tuffa period. Förbundet har bedrivit ett mycket aktivt påverkansarbete, erbjudit vägledning samt fortsatt att synliggöra branschens bidrag i krisen och till en hållbar utveckling. Bland annat togs initiativ till kampanjen ”#vitecherupp” som lyfter fram goda exempel på hur digitalisering och digitala tjänster kan hjälpa till i coronakrisen. Vi har påverkat och nått ut i flera prioriterade frågor såsom bredbandsutbyggnaden, kompetensbristen, offentlig marknad, AI, välfärdsteknik och hållbarhet genom uppvaktningar, rapporter, opinionsbildning och webbinarier. Som ett led i att underlätta för medlemsföretagen halverades dessutom medlemsavgiften för branschmedlemskapet under 2020. Under 2020 fastställdes även förbundets nya strategi och vision.

Vidare har vi haft full fokus på att erbjuda omfattande rådgivning kring hur effekterna av pandemin ska hanteras kopplat till distansarbete, arbetsmiljö, korttidsarbete samt arbetsbristhantering. Parallellt med detta har en ordinarie avtalsrörelse bedrivits och nya kollektivavtal har tecknats som sträcker sig till 31 mars 2023. Förbundet har också som medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv deltagit i förhandlingar om framtida regler om anställningsskydd och omställning (LAS).

Vi lägger ett väldigt speciellt år bakom oss. Vi kan glädjande nog konstatera att branschen i stort har hanterat och klarat krisen på ett bra sätt. Vi kan också konstatera att förbundet växer med fler medlemsföretag, vilket gör att vi tillsammans kan driva branschens gemensamma frågor ännu starkare.

Jag vill tacka vår stabila, skarpa och drivna styrelse för att de under året har varit tillgängliga för extrainsatta styrelsemöten, agerat klokt och stöttat kansliet på bästa sätt. Jag vill också lyfta fram det fantastiska team som vi har på kansliet. Under 2020 gjordes stora insatser av alla och flera viktiga rekryteringar har stärkt kansliets samlade förmåga.

Men inte minst – varmt tack till alla våra medlemsföretag för gott samarbete under året! Att få göra skillnad för er är det som driver oss. Den positiva feedback som vi får från våra medlemsföretag och ert engagemang i våra gemensamma frågor är det som ger oss extra energi och motivation.

Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår verksamhet och vårt stöd till er. Vi ska agera starkt för att skapa bästa möjliga villkor för en världsledande techsektor i Sverige. Vi vill vara er bästa partner, erbjuda den bästa arbetsgivarservicen och vara techsektorns starka röst med stort inflytande.

Tillsammans för en världsledande techsektor i Sverige!

Åsa Zetterberg
förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen