Hoppa till innehåll
CEF2, eller EU-initiativet som det heter på svenska, Fonden för ett sammanlänkande Europa, är en EU-fond för infrastrukturinvesteringar. Via fonden kan aktörer få bidrag till investeringar.

Det totala beloppet som avsatts för stöd till digital infrastruktur uppgår till ca 3 miljarder euro under perioden 2021-2027. PTS, som fått regeringens uppdrag att arbeta med de svenska ansökningarna till fonden, håller den 5 maj ett digitalt möte för IT&Telekomföretagens medlemmar för att informera om fonden och hur man kan söka medel.

Inbjudningar har skickats ut till medlemmarna i Telekom- och Dataråden. Om någon mer är intresserad av att delta kan man kontakta My Bergdahl för en inbjudan.

Mer information om fonden finns att läsa på PTS hemsida.