Hoppa till innehåll
Datacenter har en betydande roll i digitaliseringen av Sverige, både för samhälle och näringsliv. Den ökande efterfrågan på processorkraft och molnlagring är en trend som accelererat och en allt större del av våra liv innehåller inslag där data ska processas och lagras. Datacenter är en förutsättning för att mycket av det vi tar för givet idag ska fungera. 

Det konstaterades under ett webbinarium där rapporten ‘Datacenter i Sverige 2020-2025’ från Radar Ecosystem presenterades.  

-Vi är inne i en stor samhällsförändring där stora digitala kliv tagits men faktum är att en stor del av digitaliseringen ligger framför oss med dess samhällsnytta och ekonomiska värde, framförde Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef IT&Telekomföretagen 

Hon poängterade att en fungerande datacenterindustri är en grundstomme för den digitaliseringsdrivna tillväxten. Något som inte bara rör datacenterbranschen eller it-avdelningen, utan är central för all kärnverksamhet. Den bilden bekräftades också av rapportförfattare Hans Werner: 

-I grund o botten så handlar det om en infrastruktur där vi har all kommunikation och alla nätverk. Över den ligger lagret med datacenter och på datacenter vilar alla de tjänster och allt det värdeskapande som it idag kreerar i hela vår ekonomi. Det handlar inte bara om den nya ekonomin utan även den traditionella. All it passerar på ett eller annat sätt ett datacenter idag.  

Idag finns det en stor efterfrågan på energieffektiva datacenter och här lockar Sverige till sig utländska bolag med ett kallt klimat och låg klimatpåverkan med nästintill fossilfri el. Det är också lägre risk för naturkatastrofer och ett stabilt politiskt klimat.  

-Datacenter genererar arbetstillfällen inte bara direkt utan även indirekt med de kringtjänster som skapas. Det kan också ge spinn-off effekter genom att startupbolag växer fram. Samtidigt sätter det också Sverige på kartan som techkluster, framförde Christina Ramm-Ericson.  

Datacenter lyftes som allt viktigare för Sveriges konkurrenskraft som mångt och mycket bygger på att ny teknik anammas och att man tar tillvara på utvecklingen. Utmaningar finns, t ex rörande energiförsörjningen men också gällande bra förutsättningar för att bolag ska kunna etablera sig och verka i Sverige. En annan utmaning som lyftes är den stora kompetensbristen.  

-Det är oerhört viktigt att adressera kompetenssituation. Något som datacenterindustrin delar med hela it-industrin. Vi har stort behov av kompetens inom hela it området. En problematik som vi haft och som varit känd länge och vi ser få initiativ för att lösa det. Hela kompetensomställningen som behövs är i paritet med 2,5 gånger det varvsomställningsprogram som Sverige gick igenom på 60– och 70-talet. Det är något som hotar vår förmåga att nyttja tekniken till dess fulla värde, sa Hans Werner

Se webbinariet där rapporten presenteras och det efterföljande panelsamtalet här

Om rapporten:
Radar Ecosystems rapport belyser hur datacenter har en roll i digitaliseringen av Sverige och kartlägger branschen utifrån relevanta perspektiv med fokus på kommersiell och geografisk spridning, marknadspotential, drivkrafter, tillväxt samt rådande utmaningar och barriärer. Rapporten innehåller analys av elanvändning, installerad effekt, energi- och skattefrågor samt hållbarhetsperspektiv. Läs mer på radar.se