Hoppa till innehåll
PTS fick i juni ett uppdrag från regeringen att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av covid 19. Nu har myndigheten presenterat sina slutsatser i en rapport, där IT&Telekomföretagen bland flera aktörer deltagit och givit inspel.

I rapporten framgår bland annat att tekniska framsteg ger möjligheter men att kärnan i omställningen i huvudsak är organisatorisk och starkt beroende av ledarskap och förhållningssätt i organisationer. Stora samhällsomställningar är beroende av incitament, resurser, kompetens, inställning, samarbetsförmåga och mod hos många personer och organisationer på olika nivåer och inom olika sektorer. Även utmaningar kopplade till befintliga regelverk, arbetssätt, styrning och uppföljning påverkar möjligheter till samhällsomställning. Rapporten gör den sammantagna bedömningen att omställningen är komplex och att den av olika skäl innefattas av trögheter. Ledarskap i förändring lyfts som särskilt viktigt – och det nationella ledarskapet som centralt.

– Vi välkomnar att rapporten tydligt lyfter fram behovet av nationellt politiskt ledarskap och att regeringen här har en central roll, säger Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef, IT&Telekomföretagen.

Rapporten beskriver också hur pandemin har lett till att människor blivit än mer beroende av bredbandstillgång som en förutsättning för att kunna arbeta, studera, kommunicera och socialisera.

Rapporten bekräftar att de svenska operatörerna har klarat pandemin. Näten har stått testet och har kunnat hantera den ökade datatrafiken som pandemin gett upphov till. Men rapporten är också tydlig med att näten ännu inte når alla och att mer stödpengar behövs, understryker My Bergdahl, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen.

PTS r i rapporten bedömning att det saknas cirka 20 miljarder kronor – utöver redan beslutade stödmedel och investeringar som marknadens aktörer bedöms kommer att göra – för att uppnå målen om att alla ska ha tillgång till snabbt bredband 2025.

Rapport: Digital omställning till följd av covid -19