Hoppa till innehåll
Pär Nygårds, näringspolitisk expert TechSverige
Pär Nygårds, näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen

Kommentar till IT-driftsutredningens delbetänkande om rättsliga förutsättningar för utkontraktering

Idag överlämnar IT-driftsutredningen sitt delbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Det är en potentiell milstolpe i en lång och invecklad följetong om osäkra rättsliga villkor på den offentliga marknaden för IT-driftstjänster.

Utredningen har haft en grannlaga uppgift i att balansera en mängd tillsynes svårförenliga behov (billigt, säkert och bra). Ingen lätt uppgift. Att digitaliseringen och rättsutvecklingen (hej, Schrems II) går i rasande takt har knappast underlättat arbetet.

Nu har utredningen efter en omfattande rättslig analys kommit fram till att det med dagens regler faktiskt är rättsligt osäkert att utkontraktera IT-drift inom offentlig sektor. Men man ska nog se den slutsatsen i ljuset av att utredningen också föreslår en ny bestämmelse för att bryta sekretess. Den gamla dörren för utkontraktering stängs. Men en ny (med förmodat bättre lås och säkerhetsanordningar) öppnas samtidigt.

Som vi tidigare påtalat har den rättsliga osäkerheten som utredningen haft till uppgift att försöka räta ut sannolikt kostat offentlig sektor miljardbelopp i uteblivna effektiviseringsvinster. Nu behöver utredningens förslag förstås nagelfaras. För ska marknadsdrivna innovationer bidra till att effektivisera och skapa nytta i offentlig sektor måste de nya bestämmelserna möjliggöra för privata leverantörer att fortsatt erbjuda sina IT-driftstjänster – inklusive publika molntjänster – till offentlig sektor. Samtidigt är behovet av att förslaget, med hänsyn till ovanstående, expedieras och omsättas i lag snarast möjligt stort. Balansakten fortsätter med andra ord och vi på IT&Telekomföretagen kommer fortsatt att nära följa och bistå i behandlingen av utredningens förslag.

Pär Nygårds
Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

Säker och kostnadseffektiv it-drift, SOU 2021:1. Delbetänkande av It-driftsutredningen