Hoppa till innehåll

IT&Telekomföretagens standardavtal är utformade för att ge extra tydlighet och klara riktlinjer – kanske det bästa sättet att förhindra en tvist mellan parter.

Avtal som grundar sig på IT&Telekomföretagens standardavtal kan ingås snabbt och kräver relativt liten juridisk kunskap, men de är såpass vanligt förekommande att de många gånger uppfattas som branschpraxis av våra domstolar.

Våra standardavtal kan användas av alla som köper och säljer IT-tjänster, vi erbjuder i dagsläget ett tjugotal standardavtal, som täcker en rad avtalsområden. Samtliga avtal finns på både svenska och engelska. Allra enklast är att abonnera på våra digitala standardavtal – det ger alla medarbetare på ditt företag tillgång till ert eller era standardavtal digitalt, oavsett när och var ni är när ni behöver det!

Standardavtalen och de är självklart anpassade till dataskyddsförordningen (GDPR) och de förändringar den kommer att innebära för alla behandlingar av personuppgifter.

Kraftiga rabatter för alla företag som är medlemmar i Almega

Är ditt företag medlemmar i något av Almegas förbund köper du standardavtalen till kraftigt rabatterat pris!

Utbildning 11 februari: IT&Telekom­företagens standardavtal