Hoppa till innehåll
Så är vi nu äntligen här! Nu kan 5G-utrullningen börja på riktigt. Auktionen är avslutad och operatörerna har fått (ja, fått och fått – de har som vanligt fått göra rejäla inbetalningar till statskassan i form av auktionslikvider) de så efterlängtade tillstånden för att kunna börja rulla ut 5G på bred front även i Sverige. Än har inte allt damm lagt sig och de rättsliga turerna runt denna av myndigheterna så märkligt hanterade process är långt ifrån avslutade. Men om vi bortser från det och tillåter oss att höja blicken något så ser vi – framtiden! För 5G är mer än bara ytterligare ett G. Det är inte bara en vidareutveckling av dagens kommunikationsnät. Nej, 5G betyder oändliga möjligheter och kommer att föra med sig helt nya förutsättningar för uppkoppling och kommunikation.

5G handlar inte bara om snabb nedladdning och hög kapacitet utan också om ultrakort fördröjning och en möjlighet att hantera stora mängder uppkopplade enheter samtidigt. 5G kan användas på en rad olika sätt. I USA, där tekniken började rullas ut för ett par år sedan, har den framför allt använts för att bygga ut fast bredband. I Sydkorea, som också ligger långt fram i användandet, är det framför allt mobilkonsumenterna som tagit tekniken till sina hjärtan. 5G för således med sig många olika möjligheter. Men i Sverige har inte dessa möjligheter och användningen varit i fokus. Istället har ansvariga politiker och myndigheter valt att helt fokusera på säkerhetsfrågan. Innebär det att näten i USA, Sydkorea och i alla andra länder där näten har börjat byggas ut, inte är säkra? Jag tvivlar. Starkt.

Men nu är det dags att höja blicken – även i Sverige. Låt inte rädsla stå i vägen för utvecklingen. Marknadens aktörer har ett gediget säkerhetstänk och svenska intressen är i första rummet. För företag och för offentliga aktörer kommer 5G att erbjuda helt nya möjligheter att leverera tjänster och att effektivisera produktion. Flera av de svenska industriföretagen har också i samverkan med tillverkare och operatörer testat hur 5G kan bidra till att effektivisera olika processer. Jord- och skogsbruk har hittat sätt att använda tekniken för att förbättra, liksom gruvnäring, transportföretag och andra industrigrenar. Rätt använd kan den nya tekniken också ge oss verktyg att nå de globala hållbarhetsmålen.

Vi måste se möjligheterna och vi måste på allvar underlätta och stimulera utbyggnaden. Sverige måste ta chansen att bli en del av framtiden.

Jag hoppas på en god fortsättning och på att 2021 blir året då Sverige tog steget in i framtiden. Och jag vet att jag inte är ensam om den förhoppningen!

My Bergdahl, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen