Hoppa till innehåll
Pär Fors vill se ett större engagemang för att öka mångfalden i branschen. Hade det inte varit för jämställdhetsprogrammet Womentor hade han inte varit styrelseordförande i IT&Telekomföretagen idag.

– Utan att förvränga historiebeskrivningen så var det så. Engagemanget som väcktes i Womentor gjorde att jag landade i IT&Telekomföretagen. 2015 kom jag in i styrelsen och sedan 2017 är jag ordförande, säger Pär Fors.

Några år tidigare, under 2012 berättade en av Pärs ledare att hon tänkte gå Womentorprogrammet.

– Det var via ledaren som gick programmet samt via mentorskap för en ledare från ett annat företag i Womentor som jag fick upp ögonen för den här frågan, säger Pär Fors och fortsätter:

– Mångfald i sig och mångfald i ledarskapet ger högpresterande team, som skapar värde för kunderna som bygger bättre företag som därigenom ger en högre avkastning till ägarna. Mångfaldsperspektivet gör företagen bättre.

Han menar att företag som inte tar mångfaldsfrågan på allvar hamnar på efterkälken. Inte minst när det gäller att attrahera nya talanger.

– Mångfaldsbegreppet omfattar självklart även etnisk bakgrund, ålder och personlighet m.m., men för att kunna angripa det på ett strukturerat sätt får man ta tag i frågorna en och en parallellt. Womentor adresserar primärt en aspekt av mångfalden som då är kön.

”Vill du förbättra mångfalden i ett företag så kommer det inte att hända av sig själv”

Womentor är enligt Pär Fors, ett utmärkt exempel på en aktivitet som blir mycket mer kraftfull tack vare att man går samman i ett program som omfattar hela branschen. Womentor drivs av IT&Telekomföretagen sedan 2008, men startades redan två år tidigare på initiativ av regeringen. Då var den totala andelen kvinnor totalt i branschen 32 procent, en siffra som inte har ökat sedan dess.

– Tyvärr är det så att vi har alldeles för få kvinnor som jobbar i IT-branschen, och alldeles för få som studerar IT och teknologi på våra universitet.

Hos företagen som har engagerat sig i Womentor kan man se en positivare utveckling. Pär Fors är övertygad om att den kommer att fortsätta.

– Vill du förbättra mångfalden i ett företag så kommer det inte att hända av sig själv, det måste till ett aktivt engagemang. Ett gäng adepter i Womenter löser inte allting, man måste göra saker själv och fatta aktiva beslut inom företaget. Det är viktigt att börja på toppen med jämställda ledningsgrupper, att man aktivt uppmuntrar kvinnor att ta på sig större utmaningar.

Pär Fors understryker att uppgiften inte är märkt för kvinnor utan för samtliga i företagen. Inte minst alla män.

– Genom Womentor skapas ambassadörer som kan jobba med de här frågorna, men också sprida den kraft som det här ger in i företagen. Det är väldigt mycket värt.