Hoppa till innehåll
Åsa Zetterberg, IT&Telekomföretagen
Åsa Zetterberg.

Att hela Sverige har tillgång till snabbt bredband är en viktig förutsättning för att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa ett mer inkluderande samhälle. I regeringens bredbandsstrategi är därför ambitionsnivån hög och tydliga mål är satta för år 2020, 2023 och 2025. Men kommer dessa att kunna nås? Det var frågan vid torsdagens seminarium hos IP-Only där vår förbundsdirektör Åsa Zetterberg diskuterade med digitaliseringsminister Anders Ygeman, PTS:s Björn Blondell och Maria Stockhaus (M).

”Jag tror vi alla kan inse att vi som samhälle måste se till att alla i hela landet kan få åtkomst till snabbt och säkert bredband. Vi har som land inte råd att skapa klyftor”, framhöll Åsa i sitt anförande.

Det är ett gemensamt ansvar att nå målen. Det offentliga – vare sig det är staten eller regioner och kommuner – har ett ansvar att underlätta och främja utbyggnaden och att bistå med stödmedel i de områden där de ekonomiska kalkylerna helt enkelt inte går ihop. Branschen har ansvar att bygga ut och erbjuda kunderna möjligheterna att koppla upp sig. Men vi behöver också alla gemensamt mer tydligt visa på nyttorna med snabba anslutningar så att alla i hela landet som har möjlighet att koppla upp sig också väljer att göra det.

”För att det fortsatt ska finnas en vilja att investera så behöver branschen få långsiktiga och förutsebara förutsättningar. Det måste finnas en tydlighet kring hur möjligheterna till stöd kommer se ut – och inte bara det närmaste året utan under en överskådlig framtid”, underströk Åsa Zetterberg. De stödmedel som aviserats för 2021 är så välkomna och nödvändiga, men det behövs också en mer långsiktig plan.