Hoppa till innehåll
Nu har EU-kommissionen publicerat sitt arbetsprogram för 2021. I programmet beskrivs de områden som kommer att vara i särskilt fokus under nästkommande år och de förslag som kommissionen planerar att lägga fram. De fokusområden som beskrivs är; hållbarhet, digitalisering, sociala frågor, internationella relationer, främjandet av vår europeiska livsstil samt demokrati.

I programmets bilagor listas de initiativ och förslag som kommer presenteras under året. Här tycker jag det finns skäl att särskilt notera att det kommer att presenteras förslag om lagstiftning kring:
• datadelning (en s.k. Data Act)
• en ny europeisk e-identitet
• en digital skatt/avgift (om inte EU lyckas få stöd för en internationell överenskommelse)
• arbetsförhållanden för sk plattformsanställda
• elektronikprodukter (utformningskrav och konsumentskyddsregler)

Utöver detta så kommer, som vi tidigare informerat om, kommissionen redan under hösten att lägga fram den s.k. Digital Services Act (DSA). Enligt vad vi erfarit kommer det att presenteras den 2 december och det kommer bl.a. att innehålla förslag om regler för digitala tjänster (en uppdatering av e-handelsdirektivet) och förslag om nya konkurrensregler (förhandsreglering av vissa större aktörer). Dessutom fortsätter arbetet i Bryssel inom AI-området.

Så – för den som har tvekat och ställt sig frågande om det finns skäl för svenska företag och en svensk branschförening att fortsatt bevaka vad som händer i Bryssel, så är svaret entydigt ”ja”.

För den som vill läsa mer om programmet och när i tiden de olika förslagen planerar att läggas fram så finns de här:
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en

IT&Telekomföretagens samrådssvar på DSA finns här:
https://www.techsverige.se/2020/09/ittelekomforetagen-svarar-pa-eu-kommissionens-samrad-om-digital-services-act-dsa/

My Bergdahl
Näringspolitisk expert och förbundsjurist, IT&Telekomföretagen