Hoppa till innehåll

Förbundsdirektör Åsa Zetterberg deltog under konferensen ’Välfärdsteknik mot framtiden’ arrangerad av Myndigheten för delaktighet. Konferensen fokuserade på kommuners användning av välfärdsteknik och hur användningen kan bli bättre. 

Vilket var ditt viktigaste medskick idag?
Att det redan idag finns väldigt många fantastiska välfärdsteknologiska lösningar som behöver nå ut bredare till människor och verksamheter. Det finns ett matchningsproblem mellan alla de lösningar som finns och som marknaden erbjuder och de behov som finns hos den enskilde. Vi behöver hjälpa människor att i större grad kunna hjälpa sig själva. Att de får information om alla de lösningar som finns och att de också blir en drivande kraft i att dessa lösningar kommer till användning. Inte alltför sällan har den enskilde ingen eller väldigt lite information om vad det finns för hjälp att få.

Hur ska matchningen bli bättre?
Kanske har vi satt för stor tilltro till myndigheter, kommuner, regioner och hjälpmedelscentraler, att de har den viktigaste rollen. Men det kanske inte är rimligt, möjligt eller ens önskvärt att ge dessa en så stor roll enskilt. Det blir dessutom väldigt långa processer innan tekniken och hjälpen kommer hela vägen ut till dem som verkligen behöver den. Kanske ska vi fundera mer på hur vi kan öka den direkta matchningen mellan den enskilde med stödbehov och marknaden med välfärdsteknologiska produkter och tjänster?

Om du ska blicka in i framtiden, vad skulle du säga om morgondagens välfärdsteknik?
Framöver kommer vi att vara med om en fortsatt väldigt spännande och snabb utveckling där nya innovativa och intelligenta lösningar kommer att komma fram. Allt från smarta hem, till uppkopplade saker och människor, monitorerna, tester, självkörande fordon, robotisering, AI osv. Detta kommer att revolutionera hur vården och omsorgen ser ut över tid.

Vad behöver göras framöver?
Svensk välfärd och det offentliga har så oerhört mycket att vinna på att göra allt det kan för att locka till sig investeringar, innovationer och entreprenörskap. Vi i Sverige har alla möjligheter att skapa de bästa av lösningar för den enskilde, en internationellt stark marknad och nya exportsuccéer inom detta område. Men då måste det offentliga också göra det mer attraktivt och möjligt för marknaden att leverera till välfärden.