Hoppa till innehåll

I regeringens budget saknas insatser för att rusta arbetskraften för framtidens jobb. Digitaliseringen medför både att arbetstillfällen slås ut och att nya tillkommer. Bara inom IT-sektorn saknas redan 70 000 personer och kompetensbristen är ett problem som berör många fler branscher.

Regeringen satsar 11 miljarder på åtgärder för jobb och omställning, bland annat genom fler platser på yrkeshögskolan, korta kurser för yrkesverksamma samt stöd till arbetsgivare för kompetenssatsningar vid korttidsarbete. Dock saknas specifika satsningar på digital kompetens.

– Vi ser positivt på de investeringar som görs för stärkt kompetensförsörjning och utbildning men behöver riktade satsningar på digital kompetens. För att vi ska kunna säkra en snabb återhämtning efter Coronakrisen behövs investeringar för att möta det kraftigt ökade behovet av digital kompetens som finns i många branscher. Det handlar både om tekniknära kompetens som systemutveckling och data science, som i andra sektorer som fordonsindustri och finansverksamhet. Därutöver krävs en allmän digital kompetens inom i princip alla yrken till följd av en accelererande digital omställning, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen

Kompetensbehovet inom IT-sektorn har länge påtalats av IT&Telekomföretagen och en rapport från 2017 visar att över 70 000 personer kommer att saknas i branschen år 2022. I Svenskt Näringslivs åtgärdspaket för att återstarta Sverige lyfts vikten av satsningar på kompetensförsörjning till branscher som är i behov av arbetskraft. Förslagen återfinns också i den politiska åtgärdsplan som IT&Telekomföretagen presenterade tidigt under coronakrisen, där en kompetensreform föreslås för att rusta individer för framtiden och stödja omställningen på arbetsmarknaden.  

– I det läge vi befinner oss i med hög arbetslöshet behövs bättre matchning mellan de som står utanför arbetsmarknaden och där de nya jobben växer fram. I vår åtgärdsplan föreslår vi därför ett kompetensavdrag där staten ersätter arbetsgivarens kostnader för kompetensutveckling av personal. Vi presenterar dessutom ett särskilt förslag, tech-checkar, riktat till enskilda individer för utveckling av digitala färdigheter, säger Fredrik von Essen.

I förra veckan presenterade regeringen satsningar på 1,4 miljarder under 2021 till utbyggnaden av bredband i hela landet. Investeringar som IT&Telekomföretagen jobbat länge för och som välkomnas.   

– Bredbandsinfrastrukturen är helt avgörande för att Sverige ska klara alla de framtidsutmaningar vi står inför. Vi hoppas nu också att kompetensfrågan kommer högre upp på agendan, säger Fredrik von Essen. 

Relaterat material:    
IT&Telekomföretagens förslag för höjd digital kompetens: Tech-check. En kickstart för digital kompetensutveckling 
Rapport från IT&TelekomföretagenIT-kompetensbristen. En rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens  
IT&Telekomföretagens åtgärdspaket: Konstruktiva förslag för att klara coronakrisen och rusta Sverige för framtiden
Pressmeddelande 16.9.2020: Nödvändiga satsningar på bredband välkomnas