IT-kompetensbristen – en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens

Den genomgripande digitalisering som pågår i Sverige och globalt har gjort att den digitala sektorn har blivit näringslivets starkaste tillväxtkraft. Nu hotas sektorns fortsatta utveckling av brist på spetskompetens. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022.

Denna rapport, initierad av IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd, är vår tredje kartläggning av kompetensbristen inom den digitala sektorn (tidigare benämnd IT-sektorn). Den visar att de utmaningar som rapporterades 2012 och 2015 kvarstår 2017. Att identifiera och verka för realiseringen av åtgärder för att bemöta dem har därför fortsatt hög prioritet bland våra medlemsföretag.

Sammanfattning

Den genomgripande digitalisering som pågår i både Sverige och globalt har gjort att IT- och telekombranschen blivit en av de viktigaste motorerna för sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

 • IT-konsulttjänster, programmering och närliggande verksamhet står nu för den största andelen av det samlade förädlingsvärdet av företagstjänster i Sveriges exportproduktion.
 • Det största hindret för fortsatt tillväxt av den digitala sektorn är bristen på spetskompetens inom IT, telekom och andra former av digitalisering. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs.
 • Bristen återfinns inom de allra flesta kompetensområden, men sett till antalet verksamma personer dominerar programmering och systemarkitektur. Grupper som är färre till antalet idag men där behovet är starkt växande är kvalificerad dataanalys och IT-/informationssäkerhet.

Våra åtgärdsförslag

För att råda bot på kompetensbristen förordar IT&Telekomföretagen ett antal åtgärder på kort och lång sikt, uppdelade på fyra områden. Förslagen beskrivs mer detaljerat i rapporten.

 1. Kraftfullare generella satsningar på digitalisering
  1. Kompetensutveckla beslutsfattare
  2. Stärk samordning mellan departement
  3. Effektivisera myndighetssamverkan
 1. Satsningar på skola, ungdomar och yrkesval
  1. Resursinsatser för skolväsendets digitalisering
  2. Reformera lärarutbildningen
  3. Samverka tätare med arbetslivet
 1. Satsningar på högre utbildning och fortbildning under karriären
  1. Tillsätt fortbildningskommission
  2. Färdighetsträning för högskolestudenter
  3. Premiera högkvalitativa yrkeshögskoleutbildningar
 1. Främjande av migration och integration
  1. Nationell strategi för talangattraktion
  2. Minst 10 000 fler internationella toppstudenter

 

Läs och ladda ner

ITTelekom_Rapport_Brist_På_IT-kompetens_start.jpg

 

Kompetensbehovet inom IT- och telekombranschen och hela den digitala sektorn är både akut och strukturellt vilket innebär att en rad åtgärder, och inte bara enskilda insatser, är nödvändiga. Om dessa åtgärder realiseras har Sverige goda möjligheter till fortsatt tillväxt och konkurrenskraft, och att leva upp till regeringens målsättning att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, men det är nu mycket hög tid att agera.


The report is now also available in English.

The need for skills in the IT and telecom industry and the entire digital sector is both acute and structural, which means that a series of measures and not just individual actions are necessary. If these measures are implemented, Sweden is well-placed for continued growth and competitiveness, and to live up to the government’s aim to be the best in the world at exploiting the potential of digitalisation, but it is now high time to act.