Hoppa till innehåll

IBM är ett globalt företag som arbetar med att hjälpa företag och organisationer att utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av teknik. Mot bakgrund av hur coronapandemin slagit mot svensk ekonomi har IBM sett till möjligheterna om hur de som organisation kan hjälpa samhällen, företag och individer att klara de utmaningar vi står inför.

Genom initiativet IBM Reignite vill de hjälpa individer att hitta nya karriärer inom IT-branschen och företagare att tillgodogöra sig ny kunskap som gör att de kan fortsätta utveckla sina företag.

– Att säkerställa att individer och organisationer har rätt kompetens för det ”nya normala” är av yttersta vikt för att minimera coronapandemins skadeverkningar på samhället och IBM Reignite syftar till att hjälpa till med just detta. Vi som samhälle är bara starka tillsammans och vi måste alla hjälpas åt, säger Evelina Pärnerud, expert inom samhällsansvar på IBM.

IBM Reignite riktar sig till tre målgrupper; arbetssökande och individer i behov av ny kompetens, företagare och entreprenörer som behöver vässa arbetssätt och strategier samt företag som vill vara partners med IBM i detta initiativ och i sin tur stötta individer. Det utgår från ett flexibelt upplägg som anpassas efter individens eller företagets unika situation och behov men består i huvudsak av tre delar som kan användas enskilt eller i kombination: Nya färdigheter och kunskaper. Individer kan ta del av utbildningar och kurser kring IT-säkerhet, Blockchain, kundrelationer, webbutveckling, webbdesign men även kurser i mindfullness och resiliens. Nya innovativa sätt att arbeta. Individer och organisationer kan få stöd i att utveckla nya arbetssätt som agilt arbetssätt, design thinking, virtuellt samarbete samt olika kommunikations-och presentationstekniker. Affärsstrategier. IBMs experter kan stötta företagare i att utveckla framgångsrika strategier för att hantera utmaningar på kort och lång sikt.

– Det krävs att vi alla bidrar där vi gör störst nytta. Vi alla behövs! Genom Reignite vill vi på IBM bidra med vår expertis för att rusta individer och företag för en ny framtid, säger Evelina Pärnerud.

Initiativet är helt utan kostnad. Mer information och material finns här: https://skillsbuild.org/reignite