Hoppa till innehåll
IT&Telekomföretagens Fredrik von Essen besökte innovationshuset Changers Hub när den första årskullen elever på programmeringsutbildningen Changers Tech fick sina diplom den 17 september.

Changers Tech är en progressiv utbildning där man börjar med det mest grundläggande koncepten, för att sedan bygga på med kunskaper successivt. Deltagarna får bland annat lära sig HTML, CSS och JavaScript, men också ta del av inspirerande gästföreläsare som vävs in i utbildningen. Av de 25 personer som gick utbildningen har 75 procent eftergymnasial utbildning och 30 procent bakgrund inom programmering. Medelåldern bland deltagarna var 26 år och nästan samtliga är svenskar med utländsk härkomst.

– Jag är själv uppvuxen i Järvaområdet och vet hur viktigt det för personer som till exempel sitter på bussen och åker förbi de stora IT-företagen i Kista, att veta att det inte är en omöjlighet att jobba på något av de företagen. Men utbildningen är också viktig ur ett näringslivsperspektiv. Behovet av frontend-utvecklare är mycket stort och därför valde vi också att rikta in utbildningen mot just den kompetensen. Benette Seck, som är konceptledare för Changers Tech.

Genom ett samarbete med IT&Telekomföretagen har deltagarna blivit exponerade för branschen och fått en möjlighet att expandera sitt nätverk och bygga relationer som kan leda till framtida jobbmöjligheter.

– Det engagemang vi har sett och fått ta del av, till exempel gästföreläsningar har varit exceptionellt bra. Vi skulle se fram emot om vårt samarbete utvecklas ännu mer inför för nästa utbildningsomgång, säger Binette Seck.

Intresset för utbildningen har varit stort och intresseanmälningarna var mer än dubbelt så många som antalet platser på utbildningen. En ny kursomgång kommer att genomföras under våren 2021

– Changers Tech skapar både samhällsnytta för deltagarna i utbildningen, samtidigt som den också ger affärsnytta för näringslivet, i och med det stora behov som det finns av den här kompetensen, säger Binette Seck.