Hoppa till innehåll

Hack the Crisis Sweden är ett online hackaton som arrangerades den 3 till 6 april i år. Syftet med hackatonet var att komma med lösningar på samhällsutmaningar som uppstått till följd av coronapandemin. Många av deltagarna i Hack the Crisis Sweden deltog sedan i det europeiska hackatonet #EUvsVirus och har nu inlett pilotprojekt som kan underlätta för samhället under denna svåra period.   

Hack the Crisis Sweden

Hack the Crisis är en rörelse som startade i Estland och som sedan har spridit sig runt om i världen. Den 3 till 6 april arrangerades Hack the Crisis Sweden av Hack for Sweden, som är ett regeringsinitiativ som ska främja öppen och datadriven innovationAnn Molin är ansvarig för den internationella delen av regeringsuppdraget Hack for Sweden och berättar om hur hackatonet kom till Sverige.  

– Den 26 mars meddelade regeringen att regeringsuppdraget Hack for Sweden skulle gå till DIGG, och att första uppdraget var att arrangera ett virtuellt hackaton den 3 till 6 april. Vi hade alltså åtta dagar på oss att planera ett event som i normala fall kräver fyra till sex månaders planering. Spridningen av viruset hade inte slagit fullt ut i Sverige vid den tidpunkten och man pratade mycket om vad som skulle hända här hemma. Engagemanget som fanns både hos det offentliga, medborgarna och i näringslivet för att vara med att hjälpa till och stötta var helt otrolig.  

Engagemang för hackaton mycket stort 

Hack the Crisis Sweden lyckades hitta 160 partnerorganisationer som ville vara med och stötta evenemanget. Året dessförinnan hade Hack for Sweden cirka 70 partnerorganisationer. Engagemanget för hackatonet var mycket stort och det var första gången som det arrangerades online.  

– Hack the Crisis Sweden var störst av de olika hackatonen som hållits runt om i Europa sett till antalet deltagare. Det var väldigt häftigt att se det engagemanget i Sverige, att man tog sig tiden att vara med som deltagare och som partnerorganisation, samt att se hur vi ligger i framkant vad det gäller den digitala utvecklingen, säger Ann Molin. 

Totalt hade Hack the Crisis 7 439 deltagare och efter hackatonet avslutades hade 530 lösningar på olika samhällsutmaningar presenterats. Deltagarna kunde tävla i sex olika kategorier och många av deltagarna gick vidare till att vara med i EU:s hackaton #EUvsVirus.  

– Som ansvarig för den internationella delen av regeringsuppdraget Hack for Sweden har jag haft kontakt de team som gick vidare till EU-kommissionens paneuropeiska hackaton EU vs Virus. Av de 22 000 deltagarna i EUvsVirus fanns det flera svenska vinnare, bland annat Bright ActBreakEven och Aiditto, berättar Ann Molin. 

BrightAct är en app som samlar stöd för de som är utsatta för våld i nära relationer och blev en av vinnarna i EU-kommissionens hackaton #EUvsVirus. Appen är nu ett pilotprojekt i Helsingborgs stad där den håller på att testas. Om piloten slår väl ut är tanken att fler kommuner ska kunna använda den.  

Break Even vann i kategorin ”Rädda företag” i det svenska hackatonet och blev också en av vinnarna i EU-kommissionens hackaton. Deras idé handlar om en kostnadsfri webbplattform där små företag ska kunna visa kunderna hur verksamheten går en given vecka eller månad, för att kunderna ska kunna stötta lokala företag som behöver mest hjälp.   

Aiditto, eller AID IT TO, är en plattform som ska matcha behövande och hjälpare under en kris likt coronakrisen. I EU:s hackaton kom Aiditto till final med sin lösning och efter det har flera europeiska krisorganisationer visat intresse och Aiditto håller på att starta en pilot i Skåne.   

– Nu när hackatonet är avslutat har digitaliseringsmyndigheten, DIGG, ansvar för att stötta lösningarna som har kommit fram. Jag kommer själv att arbeta vidare med EU-hackatonet och hjälpa de EU-deltagare som behöver hjälp med kontakter i Sverige, säger Ann Molin.