Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ?

I den rådande samhällssituationen har alla ett ansvar att hjälpa till och det gäller även Visma Commerce som bolag. Vi tog initiativet för att vi förstår att många verksamheter, inte minst offentliga, har ett ökat och akut behov av tillgång till varor och tjänster och det leder till fler direktupphandlingar. Genom att tillhandahålla Visma Direktupphandling gratis så hjälper vi inköpare att på ett enkelt sätt upprätta och distribuera underlag, hantera frågor och svar, ta emot anbud och slutligen hantera beslut/meddelande och beställning till leverantörer.

Vad erbjuder ni?

Vi erbjuder inköpare att kostnadsfritt använda Visma Direktupphandling under rådande Corona-situation eller fram till årsskiftet. Vi hjälper dem snabbt igång genom webinars, filmer och annat material.

Vilka riktar ni er till?

Visma direktupphandling är rätt verktyg för alla inköpare som vill ha ett enkelt och strukturerat sätt att skapa förfrågningsunderlag och ta in anbud, men lämpar sig synnerligen väl inom offentlig sektor där verktyget även säkerställer att dokumentationsplikten uppfylls.

Vad önskar ni uppnå?

Då vi vet att effektiva upphandlingar är viktiga för offentlig sektor hoppas vi på detta sätt bidra till att det dels genomförs säkra, snabba och effektiva inköp; dels att dessa kommer många leverantörer av varor och tjänster till gagn. En win-win med andra ord.