Hoppa till innehåll

Svenskt Näringsliv har nyligen presenterat det första åtgärdspaketet i sitt projekt ”Återstarta Sverige” för att det svenska näringslivet ska komma ur krisen med stärkt konkurrenskraft.

Pandemin har drabbat svensk ekonomi och arbetsmarknad hårt. Regeringen har rullat ut krispaket efter krispaket för att motverka en ekonomisk kollaps. Det har varit en livlina för att få företag att överleva krisen.

Mitt i sommaren är situationen fortfarande allvarlig och framtiden osäker. Ett behov finns att förlänga krisåtgärder för att företag ska klara sommaren för att fler ska ha ett jobb att gå till och för att motverka en framtida långtidsarbetslöshet som biter sig fast. Enligt Arbetsförmedlingen är bedömningen att läget blir tuffare och arbetslösheten kommer fortsätta att öka kraftigt under 2020 och 2021.

Företagen har samtidigt visat en drivkraft genom att snabbt ställa om där det behövs och det svenska samhället har visat att beslut kan fattas på kort tid när det verkligen gäller. Betydelsen av digitala tjänster har också blivit än tydligare och vi är med om en av de snabbaste digitala omställningarna någonsin. Om det inte vore för vår världsledande techsektor, den relativt höga digitala mognaden bland landets medborgare och att Sverige trots allt har kommit en bit på vägen i sin digitala omställning, hade vi stått ännu svagare. Det är viktigt att IT- och telekombranschen kan tackla den pågående krisen på ett bra sätt för att Sverige ska hänga med i den omvandling som nu accelereras.

Återstarta Sverige

IT&Telekomföretagen har tillsammans med övriga medlemsorganisationer varit delaktiga i projektet ”Återstarta Sverige” och vårt tidigare presenterade åtgärdspaket återspeglas i många av förslagen. IT&Telekomföretagen har lyft vikten att stödja den digitala och kreativa entreprenörskapet inom IT- och telekombranschen och på så vis lösningar på dagens utmaningar och framtidens jobb.

IT&Telekomföretagen är positiva till åtgärdspaketet och välkomnar att kompetensförsörjning och utbyggd digital infrastruktur är två av de fem huvudförslagen som presenteras. Vi vill peka på några värdefulla förslag:

– Sverige behöver ta ett krafttag för att stimulera den fasta bredbandsutbyggnaden i hela Sverige och möjliggöra 5G-tekniken för att få bästa möjliga utväxling av digitaliseringen. Coronakrisen har visat på behovet av att människor och verksamheter över hela landet har tillgång till snabb och säker uppkoppling och att stimulera användande av 5G-tillämpning för att konkurrenskraftigt kunna återstarta den svenska ekonomin.

-Kompetensförsörjningen till branscher som är i behov av arbetskraft behöver underlättas. Den ökade användningen av digitala verktyg, och det behov av kompetens som uppstår i dess spår, har blivit än tydligare genom Coronakrisen.

-Vi behöver växla upp den digitala omställningen och skapa en nationell IT-infrastruktur för välfärdssektorn framförallt mot bakgrund av de många utmaningar som vården och den sociala omsorgen nu ställs inför.

För mer information: Besök Svenskt Näringslivs webbplats