Hoppa till innehåll

Kompis Sverige är en ideell förening som sedan 2013 skapat möten mellan etablerade och nya svenskar. Föreningen har matchat kompisar i kompispar, anordnat aktiviteter, workshops och andra mötesformer för att på så sätt underlätta integrationen.

I och med coronakrisen har Kompis Sverige varit tvungna att helt tänka om för att verksamheten inte skulle ta stopp. På 48 timmar utvecklade medarbetarna tjänsten Språkkompis Online, för att ersätta de fysiska mötena.

– Vi förstod att vi behövde göra något snabbt för att vår verksamhet skulle kunna fortgå. När de skolor där nya svenskar läser SFI (Svenska för invandrare) tvingades stänga och övergå till distansundervisning förstod vi att det skulle ha väldigt negativa effekter för målgruppen, både för språkträning men också socialt. Vi brinner för att skapa möten mellan nya och etablerade svenskar och när det fysiska mötet inte fungerade längre så kändes det naturligt att ta ut verksamheten online, säger Johan Bäckström vd för Kompis Sverige.

Integration handlar om möten mellan människor men de behöver inte vara nödvändigtvis vara fysiska. Det är också många nya svenskar som är vana vid videokontakt med tanke på att de har familj och vänner i andra länder än i Sverige.

Genom Språkkompis Online har antalet matchningar ökat kraftigt. Ett vanligt år matchar organisationen cirka 1000 personer men redan under de första sex veckorna sedan lanseringen har man matchat över 1800 stycken. Skillnaden är att individerna måste ta ett större ansvar för att mötena blir av. Men eftersom man vid registreringen lägger in vilka appar man använder så ingår det i själva matchningen. På så sätt har det hittills fungerat bra.

Föreningen ser också flera positiva resultat i och med Språkkompis Online. Till exempel är tröskeln för att registrera sig lägre samt att det blir en större geografisk spridning nu när mötena inte är kopplade till en fysisk plats. I dagsläget har man matchat deltagare i 177 kommuner över hela Sverige. Hela 94 procent av de som haft kontakt tycker att det var enkelt och smidigt att boka ett möte och 9 av 10 personer upplever också att det funkar bra att träffa en ny person via ett videomöte.

Som stöd till samtalen har Kompis Sverige tillsammans med LYS  Förlag tagit fram olika samtalskort som deltagarna kan använda sig av. Samtalskorten finns för olika nivåer och tar upp olika ämnen som personerna kan prata om.

– Vår tanke är inte att helt ersätta de fysiska mötena. Samtidigt så har Språkkompis Online visat sig vara så framgångsrikt att vi absolut vill fortsätta att erbjuda det även efter coronakrisen. Vi ser att många företag erbjuder sina anställda att engagera sig på olika sätt och detta är ju något väldigt enkelt som kan göras nästan närsomhelst och nästan varsomhelst. Allt som underlättar integrationen tycker vi är bra och det här är uppenbart ett sånt initiativ, säger Johan Bäckström.