Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ? 

Corona-epidemin ställer krav på ökad försiktighet för att minska smittspridning. Många tvingas att arbeta hemifrån eller sitter i karantän. Långt ifrån alla företag erbjuder möjlighet till distansarbete och de som gör det, har inte alltid anpassade system för det.

Vi vill hjälpa så många som möjligt med att skapa förutsättningar för ett effektivt distansarbete.

Vad erbjuder ni konkret?

Vi erbjuder en kostnadsfri workshop där vi tillsammans går igenom vad ni behöver för att framgångsrikt arbeta på distans. Tillsammans ser vi över er IT-infrastruktur och hur ni kan göra den tillgänglig för ett effektivt och säkert distansarbete. Utifrån era förutsättningar och behov tar vi också fram förslag på lämpliga mjukvaror och tjänster för t ex telekonferenser, chat-kanaler, fildelning, kollaborativt arbete med dokument, kalkylblad och presentationer etc.

Vi kan även hjälpa er att skapa dessa lösningar eller komma igång med verktygen.

Vad önskar ni uppnå? 

Attentec vill med sin expertis inom IT hjälpa företag och organisationer att ta sig igenom dessa tuffa tider på bästa sätt och erbjuder därför hjälp med att skapa förutsättningar för effektivt distansarbete.

Vilka riktar ni er till med ert initiativ?

Vi riktar vårt erbjudande framför allt till alla företag som drabbas, såväl nationella som internationella i Norden.

 

Mer information finns på attentec.se.