Hoppa till innehåll

I spåren av pandemin är behovet stort att hitta nya arbetssätt och lösningar för att hindra smittspridning, behandla och rehabilitera drabbade patienter och skydda vårdpersonalen i sitt arbete. Med det som bakgrund har IT&Telekomföretagen, tillsammans med branschorganisationen Swedish Medtech samt det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, skapat en databas där medarbetare i vård, omsorg och socialtjänst snabbt ska kunna få en bild av vad som finns tillgängligt på marknaden.

– Utbudsplatsen innehåller en katalogtjänst där beslutsfattare, anställda inom det kommunala men även allmänheten kan hitta digitalt stöd för ökad trygghet, självständighet etc, säger Lars Lundsberg, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen med ansvar för välfärdsteknik.

Utbudsplatsen är en databas/portal öppen för alla leverantörer som erbjuder relevanta produkter eller lösningar som riktar sig mot vård, omsorg och socialtjänst. Det kan röra sig om digitala hjälpmedel, anhörigstöd, läkemedelshantering, trygghetsskapande teknik och mycket mer.

I portalen kan personal inom vård, omsorg och socialtjänst enkelt söka dessa produkter och tjänster. Sökning kan göras efter verksamhetstyp, verksamhetsområde, efter behov eller med hjälp av fritextsökning. Portalen är ett levande forum och tanken är att leverantörer kontinuerligt fyller på med produkter och tjänster. Företagen ansvarar själva för registreringen och all information i databasen är öppen för allmänheten.

Utbudsplatsen är en del av digitalvardochomsorg.se, en webbplats för samordning och inspiration kring digitala verktyg för kommunal vård, omsorg och socialtjänst i den pågående coronapandemin. Webbplatsen erbjuder kunskap och verktyg för att frigöra tid och hitta nya sätt att arbeta. Satsningen drivs av forskningsinstitutet RISE i samverkan med Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, SKR, Föreningen Sveriges socialchefer, Upphandlingsmyndigheten, PTS, Vårdanalys, IT&Telekomföretagen, Swedish Medtech och Medtech4health samt medfinansieras av Socialdepartementet.

– Att branschen medverkar är självklart med tanke på att vi och våra medlemmar är experter på digitala tjänster inom den kommunala sektorn. Vi är medvetna att behoven ofta är akuta och att det då inte finns tid till att skaffa sig den överblick man behöver. Vi vill därför erbjuda en snabb väg att söka sig fram till redan befintliga lösningar. Här kan våra medlemmars tjänster göra konkret skillnad, säger Lars Lundberg.

Distansering ett ord på allas läppar

Catharina Borgenstierna, vd, Camanio
Catharina Borgenstierna, vd, Camanio

Under våren har social distansering blivit ett ord på allas läppar. Många äldre har isolerats från sina nära och kära, samtidigt som varje besök från äldreomsorgen kunnat medföra en risk. Camanio har jobbat länge med smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet och nu har de lanserat Camanio Trygga Möten, en del av plattformen Camanio Smart Care. Med lösningen kan vårdgivare genomföra besök på distans men med bibehållen närvaro tack vare tvåvägskommunikation med bild och ljud. På sikt kan tjänsten även användas för att familj och vänner ska kunna hålla kontakten även när verkligheten inte tillåter fysiska möten.

– Den här sortens lösningar är avgörande för framtidens vård och omsorg och vi är därför tacksamma över att kunna vara en del av initiativet Utbudsplatsen och digitalvardochomsorg.se, säger Catharina Borgenstierna, vd, Camanio.

Digitala tjänster inom vård och omsorg viktigare än någonsin

Johanna Thulesius, Marketing Director, Tunstall
Johanna Thulesius, Marketing Director, Tunstall

– I en kritisk tid då många äldre och kroniskt sjuka lever isolerade i samhället blir digitala tjänster inom vård och omsorg viktigare än någonsin. Genom tjänster som Tunstalls Digital Tillsyn och Distans Kommunikation kan personal ge människor i behov av omsorg, tillsyn utan att riskera spridning av infektioner ytterligare. Tillgången till dessa tjänster är av avgörande betydelse och kan rädda liv.

På väldigt kort tid har digitalvardochomsorg.se och Utbudsplatsen skapats i syfte att bredda och komma igång med digitaliseringen i våra kommuner. Satsningen är föredömlig och som leverantör och samarbetspart vill Tunstall medverka genom att visa och de tjänster som finns tillgängliga för omgående leverans. Målet är att skydda våra äldre och kroniskt sjuka i samhället.

Johanna Thulesius, Marketing Director, Tunstall.