Hoppa till innehåll
Vad erbjuder ni konkret?

Google har under de senaste månaderna agerat på väldigt många fronter för att hjälpa individer, myndigheter och företag att genom våra tjänster hitta användbar information och hålla kontakten. Alla initiativ samlas på denna sida. Men nu vill vi lyfta två initiativ särskilt genom vilka vi hjälper myndigheter att förstå hur människors rörlighet har förändrats och hur teknologi kan användas för smittspårning.

Mobilitetsrapporterna syftar till att ge insikter om vad som har förändrats i människors beteenden när råd och restriktioner från myndigheter och politik har implementerats, och är något vi valde att ta fram efter att dessa instanser uttryckt ett behov av den här typen av data för att minska smittspridningen. Med hjälp av anonymiserade och aggregerade data som inte innehåller någon personlig identifierbar information kan vi i regelbundet uppdaterade rapporter visa på trender för hur och var människor rör sig . Rapporterna bygger på uppsättningar av data från användare som har aktiverat inställningen platshistorik, som är avstängd som standard. I vår blogg beskriver vi i mer detalj vad detta är och den bakomliggande metodologin.

Det andra initiativet är ett samarbete mellan Google och Apple. Detta partnerskap är till för att hjälpa regeringar och hälsovårdsmyndigheter att minska smittspridningen med hjälp av Bluetooth-teknik. En rad ledande hälsovårdsmyndigheter, universitet och icke-statliga organisationer världen över har arbetat för att ta fram lösningar för frivillig kontaktspårning. Som ett led i den här teknikutvecklingen kommer Apple och Google att lansera en omfattande lösning för kontaktspårning som innefattar API:er och teknik på operativsystemnivå. Detta första skede, lanseringen av API:n som möjliggör interoperabilitet mellan Android- och iOS-enheter med smittspårningsappar som godkänts av folkhälsomyndigheter, kommer att ske nu i maj.

Varför har ni tagit detta initiativ?

Google är ett stort företag med stora möjligheter att bidra med  information och verktyg, och det är därför självklart för oss att vi ska göra det vi kan för att avhjälpa krisen. De två initiativ som jag nämnt här är mycket konkreta exempel på detta. Genom Mobilitetsrapporterna hjälper vi myndigheter att få användbar information om hur rekommendationer efterlevs. Genom samarbetet med Apple utvecklar vi teknologin så att kontaktspårningsappar kan fungera i praktiken.

Vad önskar ni uppnå?

Vi hoppas att dessa verktyg kan stödja myndigheter världen över i deras komplexa arbete.  Samarbetet med Apple förverkligas på ett sätt som skyddar användarnas integritet och säkerhet samtidigt som det erbjuder en lösning som möjliggör kontaktspårning för att minska smittspridningen.

Vilka riktar ni er till med ert initiativ?

Dessa två initiativ är främst riktade till myndigheter, men vi har självklart alltid våra användare i fokus. Därför vill vi bidra med information och tekniska lösningar som inte äventyrar användarnas integritet. Mobilitetsrapporterna är offentliga och visualiserar även för individer hur enskilda förändringar i rörlighet har en större inverkan och påminner oss alla om vårt ansvar för att bromsa smittspridningen.