Hoppa till innehåll

AI-uppropet, som är en del av kommunikationsinsatsen #vitecherupp, har anslutit cirka 100 företag och forskare till sig. Syftet med insatsen har varit att hitta sätt för de medverkande att stötta och bidra med kunskap under den pågående coronakrisen. Nu tilldelas Governo 500 000 kronor i bidrag för att kunna utvärdera potentialen hos de medverkande initiativen.

Governos och IT&Telekomföretagens gemensamma upprop, #vitecherupp, syftar till att bidra med lösningar på några av de tuffa utmaningar som uppstått på grund av covid-19. Initiativet har både synliggjort och uppmanat branschen till att lyfta goda exempel på hur IT och digitala tjänster kan avlasta samhället och våra myndigheter.  Nu har Vinnova gett stöd till Governo för att utvärdera vilka initiativ inom AI-uppropet och #vitecherupp som kan utvecklas för att stärka Sverige under krisen.

–  Våra medlemsföretag är väldigt viktiga för att hjälpa Sverige under den pågående krisen. #vitecherupp visar på flera fantastiska insatser och med hjälp av stödet från Vinnova kommer fler initiativ utvecklas för stötta alla delar i samhället, säger Åsa Zetterberg förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Governo arbetar med att koordinera initiativet genom att koppla samman de med behov av IT- och AI-tjänster med företag och forskare som kan erbjuda lösningar inom området. Några exempel på vad initiativet hittills har lett till är 3D-printing av kritiska reservdelar till respiratorer, ett alternativt sätt att bedriva smittspårning och att utveckla Bris chattbot för att stödja barn som har behov av stöd på grund av krisen.

Projektet tilldelas 500 000 kronor i stöd, som ska användas för att utvärdera och analysera potentialen hos de olika initiativen som är en del av #vitecherupp.