Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ?

I egenskap av globalt företag följer vi noga effekten av covid-19. Utöver de som är omedelbart drabbade av sjukdomen så finns många till som behöver hantera de indirekta utmaningar som arbete, utbildning och samhället nu ställs inför. Vi tror att vår erfarenhet och våra tjänster kan hjälpa en mängd olika organisationer, från regeringar och företag till skolor och ideella organisationer, i dessa utmaningar.

Som en molntjänstleverantör i Sverige kan vi hjälpa genom att erbjuda teknologi och tjänster som underlättar distansarbete för anställda liksom distansstudier för elever. Vi kan även hjälpa organisationer att sätta samman nya kontaktcenter, och köra webbplatser och applikationer på vår plattform för att hjälpa med att sprida information snabbt och säkert.

Utöver detta, så hjälper Amazon Web Services (AWS) till med att stödja forskning och diagnostik genom lanseringen av ett nytt  Diagnostic Development Initiative. Vi gör en initial investering på  $20 miljoner för kunder som arbetar med diagnostiklösningar genom detta initiativ. AWS stödjer även  Hack the Crisis, som har som uppdrag att finna nya lösningar som kan bistå i kampen mot covid-19.

Vad önskar ni uppnå?

Vi är medvetna om att många människor hanterar svåra utmaningar i arbets-, skol- och samhällsmiljöer. Vi vidtar åtgärder för att stötta våra kunder, samhällen och anställda för att hjälpa dem att anpassa sig och hantera situationen, och ni kommer se oss fortsätta göra mer.

Vilka riktar ni er till med ert initiativ?

AWS är tillgängligt för alla, och kan användas av startups, företag, regering och ideella organisationer inom vilken industri som helst. Vissa tjänster innefattar särskilda erbjudanden för att göra det enklare för kunder att komma igång utan kostnad, genom projekt som vårt Diagnostic Development Initiative; andra är redan tillgängliga genom vår AWS Free Tier. För den offentliga sektorn kan vi även snabbt sätta samman och skala upp verktyg och infrastruktur genom AWS-krediter och teknisk support som hjälper att täcka kostnader och hålla igång verksamheten, även detta genom projekt som vårt Diagnostic Development Initiativ. För mer information: Distansarbete och utbildning.

Vad erbjuder ni konkret?

Vi har lösningar som underlättar  distansarbete och utbildning, till exempel:

Amazon WorkSpaces för virtuella Windows och Linux desktops som kan nås var som helst och från alla enheter. Dessa desktops kan användas för distansarbete, distansträning, och mer.
Amazon WorkDocs som förenklar samarbete med andra personer, var som helst och med alla enheter.
Amazon Chime för online möten med upp till 250 deltagare, inklusive chattar och videosamtal från samma applikation.
Amazon Connect för att skapa kontaktcenter i molnet, med möjlighet att koppla inkommande samtal och meddelanden till tio tusentals anställda. Kunder kan använda detta för att dela krisinformation eller personaliserad kundtjänst, medan de anställda jobbar hemifrån.

Här är kontaktformulär för att komma igång.