Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ?
Företag permitterar och varslar just nu tusentals anställda samtidigt som gymnasieskolor och lärosäten för högre utbildning har övergått till distansundervisning.
Lingio erbjuder digital utbildning i yrkessvenska för 26 olika yrkesroller, och som sociala innovatörer vi vill givetvis hjälpa både de företag som tvingas varsla sina medarbetare, och de skolor som lär ut svenska.

Vad önskar ni uppnå?
Vi vill att människor trots dessa osäkra tider ska få fortsätta att utbilda sig i svenska språket, och därigenom ges bättre förutsättningar på arbetsmarknaden framöver. Många kommer tvingas söka nytt arbete i en ny bransch – och genom våra kurser i yrkessvenska kan vi underlätta för de som byter arbete att lära sig yrkessvenska för sin nya bransch.

Vilka riktar ni er till med ert initiativ?
I första hand. Alla de företag som nu tvingas varsla sina medarbetare. Samt till skolor och SFI utbildningar i Sverige.

Vad erbjuder ni konkret?
Vi erbjuder varslade medarbetare tillgång till digital språkutbildning kostnadsfritt.
Vi tror och hoppas att detta kan vara en bra lösning både för de företag som vill ge extra stöttning till sina varslade medarbetare, men att det givetvis också skall vara till glädje för individerna, och till nytta för de företag och branscher som nu har behov av att anställa. T.ex. inom vården.

Drabbade företag är varmt välkomna att höra av sig till oss via info@lingio.com så hjälper vi till att ordna språkutbildning för deras medarbetare.