Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ?

När en pandemi inträffar, måste vi alla göra vår del. För vissa av oss betyder det att hålla oss hemma för att skydda oss själva och andra. För andra betyder det att gå till arbetet i frontlinjen. Barium tillhör den första gruppen och arbetar på distans sedan flera veckor tillbaka. Men vi undrade: finns det något annat vi kan göra för att underlätta för de som har större utmaningar nu?  Vi hjälper ju organisationer varje dag att automatisera och digitaliserar processer för att minska administrationen och frigöra tid och resurser.

Som en del i  IT&Telekomföretagens  initiativ med hashtaggen #vitecherupp har Barium åtagit sig att hjälpa till genom att använda vår plattform och expertis för att underlätta och snabba på automatisering av olika processer.

Vad erbjuder ni?

Vi tittar främst på hur vi kan bidra med vår kompetens och vår plattform för att att underlätta och snabba på automatisering av processer och arbetssätt. Det konkreta erbjudandet kan se lite olika ut beroende på vad en viss organisation behöver hjälp med.

Dessutom erbjuder vi fritt utnyttjande under 6 månader av en applikation som vi snabbt tagit fram för att stötta de organisationer som nu har många som flyttat kontoret till hemmet. Då är det viktigt att arbetsgivaren ser över sina skyldigheter gentemot de anställda och skapar en trygg och fungerande arbetsmiljö – även om arbetet sker från annan ort. Denna applikation ger arbetsgivaren en överblick över organisationen och säkerställer att insatser sätts in där det behövs för att säkerställa en bra arbetsmiljö vid distansarbete.

Vilka riktar ni er till med ert initiativ?

Utmaningarna drabbar organisationer i alla storlekar och branscher men vi på Barium kan göra störst skillnad hos medelstora och stora organisationer inom såväl privat som offentlig sektor så det är de vi riktar oss till.

Vad önskar ni uppnå?

Vi vet att vår plattform redan gör stor nytta för många organisationer, inte minst inom ett flertal Kommuner och Regioner där vi skapat smarta IT-stöd av processer som säkerställer rätt information, till rätt individer i rätt tid – utan långa utvecklingsprojekt.

Vi deltar i #vitecherupp för att vi vill hjälpa till att identifiera utmaningar som uppstått i det här akuta läget och bidra till att utveckla lösningar på dem. Det är nu kanske viktigare än någonsin att kunna stödja olika initiativ för digitalisering av processer för att bli mer effektiv.

Vi vet samtidigt att vi inte kommer att kunna göra detta själva och vi är därför väldigt glada över det här breda branschinitiativet för att gemensamt bekämpa effekterna av Coronaviruset.