Hoppa till innehåll
Vad erbjuder ni konkret?

Våra tjänster i Platform Equinix erbjuds kostnadsfritt. Det är bland annat Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric), Internet Exchange och flera andra av våra tjänster inom så kallad “interconnection”- privat fiber mellan två aktörer där data överförs snabbt, säkert och med hög tillförlitlighet.

Varför har ni tagit detta initiativ?

Equinix datacenter är en del av Sveriges digitala infrastruktur. Flera av våra kunder har en nyckelroll i samhället och för dem är data verksamhetskritisk.

Vad önskar ni uppnå?

Målet är att säkerställa att samhällsviktig verksamhet inte skall behöva sakta ner eller stanna upp på grund av att den digitala infrastrukturen fallerar. Vi vill också hjälpa till att skala upp datatrafiken där så behövs.

Vilka riktar ni er till?

Företag och andra aktörer inom hälso- och sjukvård, finanssektorn, myndigheter och andra som spelar en nyckelroll i att behålla folkhälsan och stabilisera ekonomin. Vi vill också gärna samarbeta med myndigheter och frivilligorganisationer.