Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ? 

Vi har under en längre tid känt ett behov av att hjälpa barn direkt med en stödlinje och med anledning av coronapandemin blev det mer akut. Riskerna för barn och unga att utsättas för sexuella övergrepp och exploatering ökar som en följd av pandemin, både på nätet och i hemmet. 

Vi såg tidigt i chatforum att förövare såg situationen som ett tillfälle att närma sig barn. 

Vi har ett nära samarbete med polisen som upplevde samma sak. ECPAT har en unik kunskap och vi vill ta vårt samhällsansvar och finnas där för barn i den oroliga tid vi är i. Det gjorde att vi agerade snabbt och startade upp en stödlinje via telefon och e-post. Tillsammans med Tele2, som även är medlem i vår telekomkoalition mot sexuell exploatering, kunde vi på kort tid starta upp och möta behovet.

Vad erbjuder ni?

Vi erbjuder en möjlighet att få prata med en vuxen om allt som har med sexuella kränkningar, hot och övergrepp att göra. Genom att lyssna, hjälpa och ge råd finns vi där för barn och unga som riskerar eller blir utsatta för sexuella kränkningar, hot eller övergrepp på nätet eller hemma. Det kan till exempel handla om att någon vuxen har gjort något sexuellt med dig eller en kompis, att du blivit hotad på nätet eller att en bild har spridits mot din vilja. Ingen fråga är för liten eller för stor.

Vilka riktar ni er till i ert initiativ? 

Stödlinjen riktar sig till barn och unga upp till 18 år. Indirekt vänder vi oss även till föräldrar, fritidsledare, skolpersonal, fotbollstränare och alla andra som på olika sätt möter barn och unga, för att visa på att stödlinjen finns för att kunna bistå med hjälp i denna situation.

Vad önskar ni uppnå?

Att barn och unga som utsatts för sexuell exploatering får det stöd och hjälp som hen behöver. Om vi kan vi se till att barn och unga tas ur en övergreppssituation och lindra den psykiska ohälsan, som vi vet övergrepp på nätet eller IRL innebär, har vi kommit ett steg närmare vår vision om en värld utan sexuell exploatering av barn.