Hoppa till innehåll

Jordbruksverkets beslut att omfördela 200 miljoner kr som skulle gått till bredbandsutbyggnad på den svenska glesbygden till betesmarker och slåtterängar är obegripligt.

För knappt ett år sedan presenterade IT&Telekomföretagen en rapport som visade att det behövs investeringar på motsvarande 42 miljarder kr för att hela landet ska ha tillgång till snabbt bredband. Trots det behovet ökade regeringen bara sitt bredbandsstöd med 150 miljoner kr i sin budget för 2020.

– Att Jordbruksverket, mitt i den pågående Coronaepidemin där tillgången till snabb uppkoppling är central för att kunna upprätthålla samhällsfunktioner och näringsliv, väljer att minska stödet till bredband är helt obegripligt, säger My Bergdahl.

– Den satsning på bredbandsstöd som regeringen aviserade för året har med Jordbruksverkets beslut plötsligt blivit en minskning. De 150 miljoner kr som staten skjutit till och som PTS ska fördela äts upp av de 200 miljoner kr som nu dras tillbaka i landsbygdsprogrammet, säger My Bergdahl.