Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ inom ramen för #vitecherupp?
Sveriges Ingenjörers medlemmar är Sveriges största nätverk av ingenjörer med all den samlade kompetens det innebär. Sverige befinner sig i ett allvarligt läge, och vi vet att våra medlemmar kan bidra på många olika sätt i denna kris.

Vilka riktar ni er till med ert initiativ?
Alla ingenjörer som känner att de har en kompetens som kan komma till användning för att stötta samhället. Vi vill också uppmana företagen att ta sitt ansvar och stödja medarbetarna och deras samhällsnyttiga initiativ.

Vad önskar ni uppnå?
Ingenjörer är ofta en del av lösningen på de påfrestningar som samhället ställs inför under kristider. Ingenjörer som bidrar till samhällskritiska funktionerna blir därför nödvändiga för att samhället ska fortsätta fungera.

Genom att sprida uppropet #vitecherupp uppmanar vi medlemmar att individuellt och genom att påverka sina arbetsgivare lyfta fram goda exempel på hur IT, digitala tjänster och andra tekniska lösningar kan underlätta för samhälle, näringsliv och individ under den pågående pandemin.

Vad erbjuder ni?
En kanal till våra 156 500 medlemmar och därmed även deras företag och verksamheter. Om vi kan utnyttja våra kanaler till medlemmarna så att de som vill hjälpa till hittar en möjlighet att bidra, kan det göra stor skillnad i det allvarliga läge vi befinner oss i.